Plan Podziału Santander Securities podpisany

12 czerwca 2019

Santander Bank Polska S.A., Santander Securities S.A. oraz Santander Finanse Sp. z o.o. 12 czerwca 2019 roku uzgodniły Plan Podziału Santander Securities S.A.

Zaakceptowany przez Zarządy wszystkich trzech spółek Plan Podziału to pierwszy krok do scalenia Santander Securities oraz Santander Biuro Maklerskie – dwóch dotychczas odrębnych firm inwestycyjnych świadczących usługi maklerskie w ramach Grupy Santander Bank Polska.

- Naszym celem jest zapewnienie klientom ciągłości świadczenia usług maklerskich. Staramy się, aby proces przeniesienia ich produktów był jak najmniej uciążliwy - mówi Waldemar Markiewicz, Prezes Zarządu Santander Securities.

Plan Podziału zakłada przeniesienie działalności maklerskiej Santander Securities do Santander Biuro Maklerskie. Dzięki temu klienci dzielonej spółki będą mogli korzystać z szerszej niż dotychczas oferty usług maklerskich. Natomiast część działalności Santander Securities odpowiedzialna za realizację szkoleń dla klientów trafi do Santander Finanse.

- To jedna z bardziej zaawansowanych technologicznie transakcji w historii polskiego rynku kapitałowego. Jesteśmy jednak przekonani, że klienci na niej skorzystają. Dzięki połączeniu będziemy mogli przedstawić jednolitą ofertę wszystkim zainteresowanym rynkiem kapitałowym w Grupie Santander Bank Polska - wyjaśnia Piotr Tomaszewski, dyrektor Santander Biuro Maklerskie.

Podział odbędzie się w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 1 KSH. Finalizacja transakcji zaplanowana jest na IV kwartał 2019 roku, pod warunkiem uzyskania niezbędnych zgód korporacyjnych oraz wykreślenia Santander Securities z KRS. Do czasu zakończenia procesu obsługa maklerska będzie realizowana w obu instytucjach odrębnie.

Plan Podziału wraz z załącznikami znajdą Państwo tutaj. Natomiast opinia biegłego (wyznaczonego przez właściwy sąd rejestrowy) z badania Planu Podziału, w zakresie jego poprawności i rzetelności, zgodnie z art. 537 § 1 KSH, dostępna jest tutaj.

 


 

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723, NIP: 896-000- 56-73, wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł, wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł. Santander Bank Polska S.A.  jest drugim pod względem wielkości aktywów bankiem w Polsce, oferującym rozwiązania finansowe dla osób indywidualnych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz polskich i międzynarodowych korporacji.

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A., w ramach której Bank prowadzi działalność maklerską.

Santander Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Pereca 1, 00-849 Warszawa, KRS: 0000066290, Sąd Rejonowy dla m. st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 637-01-18-719, REGON: 271956257, kapitał zakładowy 15.000.000 zł opłacony w całości. Santander Securities S.A. należy do Grupy Santander Bank Polska S.A.

Santander Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Poznania – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000321386, NIP: 782-24-57-433. Kapitał zakładowy: 1 630 000,00 zł w całości wpłacony.  Santander Finanse Sp. z o.o. należy do Grupy Santander Bank Polska S.A.