Szukaj na stronie

Aplikacja Inwestor mobile, szybki i bezpieczny dostęp do rachunku inwestycyjnego

Informacje dla obligatariuszy Getback S.A.

28 kwietnia 2020

Na stronie internetowej spółki Getback S.A. znajdują się informacje dla obligatariuszy związane z realizacją postępowania układowego.

Komunikat zawiera szczegóły dotyczące kryteriów przypisania obligatariuszy do grup układowych oraz zasad wypłaty rat układowych. 
Nawiązując do zamieszczonych tam materiałów informujemy, że dane wszystkich naszych klientów dotyczące obligacji Getback (w tym ich ilość i numery) są aktualne, dlatego nie muszą Państwo w tym zakresie nic robić. 
 

Więcej