Komunikat dla Klientów w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE i zakończeniem okresu przejściowego

Do dnia 31 grudnia 2020 roku w relacjach między Wielką Brytanią a Unią Europejską obowiązuje tzw. okres przejściowy, który gwarantuje stosowanie prawa UE na terenie Wielkiej Brytanii. Obecnie negocjowana jest umowa o przyszłych stosunkach między UE i Wielką Brytanią. Jest to jednak proces uwarunkowany politycznie i nie można przewidzieć ostatecznego wyniku tych negocjacji. Niezależnie od faktu, czy umowa określająca ramy przyszłych stosunków Wielka Brytania-UE zostanie zawarta czy nie, od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania nie będzie państwem członkowskim UE oraz nie będzie częścią Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Konsekwencją ww. procesu będą również zmiany w korzystaniu z usług bankowych, które ze względu na swój transgraniczny charakter mogłyby być powiązanie z Wielką Brytanią.

Poniżej znajdą Państwo komunikat dotyczący wpływu brexit na świadczenie usług bankowych.