Ankieta
Najczęściej wyszukiwane:

Santander Leasing – ponadrynkowe wzrosty w finansowaniu pojazdów oraz maszyn i urządzeń.

29 lipca 2020

Jak podaje ZPL przez pierwsze sześć miesięcy br. branża leasingowa sfinansowała środki trwałe o łącznej wartości 29,8 mld zł (-24 proc. r/r). Na tym tle dużo lepiej wypadł Santander Leasing, który w pierwszym półroczu sfinansował inwestycje na poziomie prawie 2 265 mln zł, rejestrując przy tym ponadrynkowe wzrosty w dynamice finansowania pojazdów osobowych i ciężarowych do 3,5t oraz całego segment

- Osiągnięte na koniec czerwca przez branżę leasingową wyniki należy przede wszystkim skorelować ze społecznymi i ekonomicznymi konsekwencjami epidemii. Reprezentujemy branżę, która jest mocno nastawiona na sprzedaż, wychodząc naprzeciw naszym klientom i partnerom od marca niejako poszerzyliśmy zakres działania, pomagając klientom w utrzymaniu płynności przy jednoczesnym minimalizowaniu konsekwencji biznesowych wynikających z kryzysu. W przypadku Santander Leasing musimy przyznać, że na tle całego rynku wypadliśmy przyzwoicie – podkreśla Mariusz Włodarczyk, dyrektor zarządzający Santander Leasing. - Na wyniki spółki wpływ miała ścisła współpraca z partnerami w ramach programów finansowania fabrycznego oraz elastyczne rozwiązania zaoferowane dla klientów i partnerów biznesowych od samego początku pandemii. Na skutek wybuchu pandemii koronawirusa wprowadziliśmy szereg rozwiązań umożliwiających zachowanie ciągłości działania i współpracy z dostawcami i partnerami, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka epidemicznego – dodaje.

Santander Leasing w pierwszym półroczu br. sfinansował inwestycje na poziomie 2 265 mln zł. Z perspektywy spółki ten okres udało się zamknąć na plusie i dynamiką ponad rynek w kluczowych segmentach, takich jak kategoria pojazdów osobowych (wzrost o ponad 1 proc. r/r, ponad 702 mln zł), pojazdów ciężarowych do 3,5t (dynamika +25,5 proc. r/r, prawie 139 mln zł). W przypadku segmentu maszyn i urządzeń odnotowany został wzrost zrealizowanych inwestycji na poziomie prawie 1 proc. r/r (ponad 1 142 mln zł), a szczególną rolę w tym procesie odegrało finansowanie sektora rolniczego, który ze względu na swoją specyfikę w mniejszym stopniu odczuwa kryzys, z dynamiką r/r na poziomie prawie 26 proc. (blisko 536 mln zł), maszyn i urządzeń do obróbki metali (+14,5 proc. r/r) oraz maszyny dla przemysłu spożywczego powiązanego bezpośrednio z segmentem agro (prawie +169 proc r/r).

Eko-rewolucja w finansowaniu jest faktem

Pierwsze sześć miesięcy 2020 r. to dla Santander Leasing dodatkowo świetne wiadomości jeśli chodzi o osiągnięte wyniki w zrealizowaniu „zielonych inwestycji”, gdzie liczba zawartych umów wzrosła o 10 proc. r/r. Wartość sfinansowanych przez spółkę ekologicznych pojazdów wskazuje na dynamikę na poziomie +109 proc. r/r, w tym samochody elektryczne +152 proc. r/r i samochody hybrydowe +104 proc. r/r.

- Na potwierdzenie naszych wyników warto wskazać, że jak pokazują najnowsze statystyki „Licznika Elektromobilności” PSPA oraz PZPM segment ekopojazdów okazał się bardziej odporny na kryzys wywołany pandemią koronawirusa niż cały rynek nowych aut osobowych. Według danych z końca czerwca w Polsce było zarejestrowanych łącznie 12 271 samochodów osobowych z napędem elektrycznym. W pierwszym półroczu br. przybyło ich 3 275 sztuk, czyli o 65 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2019 r. – mówi Daniel Mrozek, dyrektor partnerstwa strategicznego i marketingu Santander Leasing. - Naszą ambicją od zawsze było wyznaczanie trendów rynkowych. Nadal więc podtrzymuję swoją tezę, że swoista eko-rewolucja na inwestycje finansowane przez firmy leasingowe stała się faktem. Teraz przed nami decyzja, jak nadal wspierać przedsiębiorców w zakresie podtrzymania tego trendu w oparciu o nowe segmenty rynku. Dla przykładu, jak wskazują nasze dane za pierwsze półrocze br. odnotowaliśmy kolejną rekordowy wzrost jeśli chodzi o finansowanie fotowoltaiki, której wartość wzrosła r/r o 438 proc. – dodaje.

Dane z gospodarki zaczynają napawać optymizmem

Jak wynika z dostępnych danych produkcja przemysłowa w czerwcu wzrosła rok do roku o 0,5 proc., co oznacza wzrost o 13,9 proc. m/m. Podobnie sytuacja wygląda jeśli chodzi o produkcję budowlano-montażową, która w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 12,5 proc. Dodatkowo według GUS przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w czerwcu o niemal 12 tys. etatów, po spadku o ponad 270 tys. w poprzednich trzech miesiącach. To nie wszystko - wzrost płac, który w maju praktycznie ustał, przyspieszył w czerwcu do 3,6 proc. rok do roku.

- Dla rynku leasingu, ściśle powiązanego z nastrojami i skłonnością inwestycyjną przedsiębiorstw ostatnio opublikowane dane w polskiej gospodarce za czerwiec dają podstawę do budowania ostrożnych acz bardziej optymistycznych scenariuszy, które mogą stopniowo przyczynić się do odbicia inwestycji we wszystkich kategoriach finansowanych przez rynek leasingu w Polsce. Co ciekawe wskaźniki PMI dla przemysłu i usług w Niemczech i całej strefie euro w lipcu wróciły do poziomu ożywienia sektorów, czyli sporo ponad 50 pkt. Stanowi to niewątpliwie optymistyczny sygnał dla europejskiej gospodarki i możliwego odbicia eksportowej działalności polskich przedsiębiorstw – podsumowuje Mariusz Włodarczyk.