Ankieta
Bankowość Biznesowa i Korporacyjna

Santander F24

W 2017 roku w miejsce BZ WBK Nieruchomości powstała spółka BZ WBK F24, dzisiaj Santander F24. Jej celem jest obsługa klientów indywidualnych. Spółka jest częścią Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A.

Santander F24 kładzie duży nacisk na jakość oferowanych produktów i świadczonych usług oraz na rzetelność i transparentność we współpracy ze swoimi Klientami.

Spółka oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.

Sprawdź także