Szukaj na stronie

Dowód, tablice, przerejestrowanie i inne czynności w wydziale komunikacji

Wtórnik dowodu rejestracyjnego

Jeżeli potrzebujesz nowego dowodu rejestracyjnego, złóż wniosek o jego wtórnik.

Jak wygląda proces?

 1. Złóż wniosek
 2. Na wniosku zaznacz, czy chcesz: 
 • otrzymać pozwolenie czasowe, musisz nam je wtedy odesłać do wymiany w ciągu kolejnych 30 dni,
 • żebyśmy odesłali Ci dopiero docelowy dowód stały.

Jakich dokumentów potrzebujemy w przypadku:

 • zagubienia - wystarczy wniosek,
 • kradzieży – wymagane jest również dostarczenie notatki policyjnej o zdarzeniu,
 • zniszczenia – konieczny jest zwrot zniszczonego dokumentu do wydziału komunikacji,
 • braku miejsca na badania techniczne - przekaż nam oryginał zaświadczenia OSKP z badań okresowych pojazdu i obecny dowód rejestracyjny.

Na moment wykonywania czynności w wydziale komunikacji pojazd musi posiadać aktualne badania techniczne. Jeśli samochód ich nie ma - złóż wniosek o wydanie tablic czasowych na przejazd na badania.

Oświadczenie o zagubieniu dowodu czasowego

Jeśli zgubisz pozwolenie czasowe, dowód  rejestracyjny wymienimy na podstawie Twojego oświadczenia o jego zagubieniu.

Wtórnik tablicy rejestracyjnej

Możesz złożyć wniosek o wtórnik tablic, jeśli aktualne tablice rejestracyjne:

 • zniszczyły się, 
 • zostały zgubione lub 
 • skradzione.

Jakie dokumenty są potrzebne?

 1. Jeżeli składasz wniosek o wtórnik jednej tablicy:
  • druga tablica rejestracyjna,
  • dowód rejestracyjny.
 2. Jeżeli składasz wniosek o wtórnik dwóch tablic rejestracyjnych:
  • dowód rejestracyjny.

Jeśli tablice zostały :

 • skradzione – musisz dostarczyć notatkę policyjną o zdarzeniu,
 • zniszczone – musisz zwrócić je do Wydziału Komunikacji.

 Na moment wykonywania czynności w wydziale komunikacji, pojazd musi posiadać aktualne badania techniczne. Jeśli samochód ich nie ma - złóż wniosek o wydanie tablic czasowych, aby pojechać na badania.

Trzecia tablica rejestracyjna na bagażnik rowerowy

Jeśli masz zamontowany bagażnik rowerowy, który zakrywa tylną tablicę rejestracyjną, musisz zamówić dodatkową tablicę.

Do odbioru tablicy będziemy potrzebować dowód rejestracyjny. Zwróć uwagę na sposób montażu bagażnika. Jeśli jest zamontowany na haku holowniczym, dopilnuj, aby w dowodzie znalazła się odpowiednia adnotacja urzędowa. Podstawą do wpisania adnotacji “hak” w dowodzie jest dodatkowe badanie w okręgowej stacji kontroli pojazdów -przekaż nam je wraz z dowodem rejestracyjnym.
 
Na moment wykonywania czynności w wydziale komunikacji pojazd musi posiadać aktualne badania techniczne. Jeśli samochód ich nie ma - złóż wniosek o wydanie tablic czasowych, aby pojechać na badania.

Wydanie tablic czasowych

Jeśli nie możesz wykonać przeglądu okresowego pojazdu z powodu braku dowodu rejestracyjnego lub braku tablic/y - złóż wniosek o wydanie tablic czasowych, aby pojechać na badania.

Z aktualnymi badaniami będziesz mógł złożyć wniosek o wtórnik dowodu lub wtórnik tablicy.

Przerejestrowanie pojazdu

Chcesz zmienić numer rejestracyjny:

 • bo skradziono Ci tablice 
 • lub z innych powodów, 

złóż wniosek o przerejestrowanie pojazdu.

Jakie dokumenty są potrzebne:

 • komplet tablic rejestracyjnych,
 • dowód rejestracyjny.

Dodatkowo:

 • jeśli jeden z dokumentów został skradziony – dostarcz notatkę policyjną o zdarzeniu,
 • jeśli jeden z dokumentów został zniszczony – zwróć zniszczony dokument do wydziału komunikacji.

Na moment wykonywania czynności, w wydziale komunikacji, pojazd musi posiadać aktualne badania techniczne. Jeśli samochód nie ma aktualnych badań okresowych - złóż wniosek o wydanie tablic czasowych, aby pojechać na badania.

Nadanie nowego numeru VIN

Każdy pojazd, który jest dopuszczony do ruchu w Polsce musi posiadać numer identyfikacyjny VIN oraz tabliczkę znamionową. VIN musi być umieszczony w sposób trwały na: 

 • nadwoziu, 
 • ramie, 
 • lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym.

Numer VIN może z czasem ulec korozji lub zostać zniszczony - w takim przypadku musisz szybko naprawić / wymienić element pojazdu, na którym znajdował się numer.

Jeśli auto wymaga naprawy blacharskiej to warsztat, który się tym zajmie, musi wystawić zaświadczenie (fakturę), że taką operację wykonał. Najlepiej jednak zgłosić rzeczoznawcy chęć podjęcia naprawy auta, zanim jeszcze ją wykonamy. Jeśli to niemożliwe, warto wykonać dokumentację fotograficzną uszkodzonego numeru VIN. 

Wymagane dokumenty:

 • oryginał dowodu rejestracyjnego,
 • oryginał opinii rzeczoznawcy, jeżeli numer VIN uległ skorodowaniu lub został zniszczony podczas wypadku drogowego,
 • faktura, która potwierdza wymianę danych elementów,
 • oryginał postanowienia prokuratora lub zaświadczenie z policji o odzyskaniu pojazdu po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu.
 1. Po złożeniu wniosku oraz przekazaniu nam wymaganych dokumentów, uzyskamy z wydziału komunikacji decyzję na nadanie oraz wybicie nowego numeru VIN. 
 2. Z pozytywną opinią z wydziału komunikacji, udaj się do diagnosty, który w okręgowej stacji kontroli pojazdów naniesie na element konstrukcyjny pojazdu nowy, skrócony, 12-cyfrowy numer VIN. 
 3. Po naniesieniu nowego VIN wróć do nas z dowodem rejestracyjnym i badaniem od diagnosty, aby wyrobić nowy dowód rejestracyjny. 

Na moment wykonywania czynności w wydziale komunikacji pojazd musi posiadać aktualne badania techniczne. Jeśli samochód nie ma aktualnych badań okresowych - złóż wniosek o wydanie tablic czasowych, aby pojechać na badania.

Indywidualne tablice rejestracyjne

Zamów tablice rejestracyjne o indywidualnym wyróżniku, spersonalizowane do Twoich potrzeb. 

Indywidualne tablice rejestracyjne możesz zamówić dla pojazdu samochodowego (pojazdem samochodowym nie jest: naczepa, przyczepa, ciągnik rolniczy, motorower).

Przykłady możliwych kombinacji: P9 AAAAA lub P9 AAAA9 lub P9 AAA99 lub P9 AAA9 lub P9 AAAA lub P9 AAA9 lub P9 AA99 lub P9 AA9A lub P9 AAA lub P9 AA9 lub P9 A99 lub P9 A9A

Numery rejestracyjne są tworzone ze zbioru następujących 25 liter: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, X, Y i Z oraz cyfr od 0 do 9.

Złożenie wniosku

Zaloguj się do eBOK24 i wypełnij odpowiedni wniosek w zakładce Wnioski

Nie masz dostępu do eBOK24?

Załóż konto i aktywuj usługę

Możesz również przekazać nam drogą mailową wypełniony wniosek z załącznika:

Kontakt

Biuro Logistyki i Rejestracji Pojazdów – czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00

Adres korespondencyjny ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań

Telefon + 48 61 850 35 25 wew. 5

Adres e-mail: logistyka@santanderleasing.pl

Pytania i odpowiedzi

Adnotacje w dowodzie i zgoda na zmiany w pojeździe - HAK, GAZ itd.

Informacje ogólne

Pamiętaj, że każda zmiana w przedmiocie leasingu wymaga naszej zgody. Złożenie przez Ciebie wniosku nie jest równoznaczne z jej uzyskaniem. Odpowiedź przekażemy Ci drogą mailową.
Na jakie zmiany musisz uzyskać zgodę: 

 • montaż LPG, 
 • montaż haka,
 • przystosowanie do przewozu osób – taxi, 
 • przystosowanie do nauki jazdy, 
 • zmiana liczby miejsc, 
 • zmiana rodzaju pojazdu
 • inne.

Na moment wykonywania czynności w wydziale komunikacji pojazd musi posiadać aktualne badania techniczne. Jeśli samochód nie ma aktualnych badań okresowych - złóż wniosek o wydanie tablic czasowych, aby pojechać na badania.

Złożenie wniosku

Zaloguj się do eBOK24 i wypełnij odpowiedni wniosek w zakładce Wnioski

Nie masz dostępu do eBOK24?

Załóż konto i aktywuj usługę 

Kontakt

Biuro Logistyki i Rejestracji Pojazdów – czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00.

Adres korespondencyjny ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań

Telefon + 48 61 850 35 25 wew. 5

Adres e-mail: logistyka@santanderleasing.pl

Upoważnienia

Upoważnienie do wydziału komunikacji dla pożyczkobiorcy

Dla klientów, którzy posiadają umowę pożyczki udostępniamy wniosek o uzyskanie jednorazowego upoważnienia do wykonania czynności w wydziale komunikacji.

Upoważnienie do Transportowego Dozoru Technicznego

Upoważnienie do reprezentowania nas w procedurze wydania odstępstwa od warunków technicznych, dopuszczenia jednostkowego lub uzyskania duplikatu dokumentu wydawanego przez TDT.

Złożenie wniosku

Zaloguj się do eBOK24 i wypełnij odpowiedni wniosek w zakładce Wnioski

Nie masz dostępu do eBOK24?

Załóż konto i aktywuj usługę

Możesz również przekazać nam drogą mailową wypełniony wniosek z załącznika:

Pytania i odpowiedzi

 • Naliczymy jednorazową opłatę zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji, która obowiązuje do Twojej umowy i w cz. A “Wydanie upoważnienia do reprezentowania”

Kontakt

Szczegółowych informacji udzielają