Szukaj na stronie

Wtórnik dokumentów - dowodu rejestracyjnego, nalepki, inne

Informacje ogólne

W przypadku utraty dokumentów: dowodu rejestracyjnego, nalepki na szybę lub konieczności przerejestrowania pojazdu, w pierwszej kolejności wypełnij Wniosek - wtórnik dokumentów i odeślij na adres: logistyka@santanderleasing.pl Wniosek możesz złożyć również online przez eBOK24.

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty do przeprowadzenia czynności:

 1. Wtórnik dowodu:
 • z powodu kradzieży – wymagane jest również dostarczenie notatki policyjnej nt. zdarzenia
 • z powodu zniszczenia – konieczny jest jego zwrot do Wydziału Komunikacji
 • z powodu braku miejsca na badania techniczne:
  • oryginał zaświadczenia OSKP z badań okresowych pojazdu
  • dowód rejestracyjny

2. Przerejestrowanie

 • komplet tablic rejestracyjnych
 • dowód rejestracyjny

Informujemy również, iż na moment wykonywania czynności w Wydziale Komunikacji pojazd musi posiadać aktualne badania techniczne.

Tablice rejestracyjne - wtórniki, trzecia tablica na bagażnik

Informacje ogólne

Potrzebujesz trzecią tablicę rejestracyjną na bagażnik rowerowy lub wtórnik zagubionej tablicy rejestracyjnej? Wypełnij Wniosek - tablice rejestracyjne i odeślij na adres: logistyka@santanderleasing.pl. O trzecią tablicę oraz wtórniki tablic możesz wnioskować również online przez eBOK24.

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty do przeprowadzenia czynności:

 1. Wtórnik tablicy rejestracyjnej
 • pozostała tablica rejestracyjna
 • dowód rejestracyjny

2. Wtórnik 2 tablic rejestracyjnych

 • dowód rejestracyjny

3. Tablica rejestracyjna na bagażnik rowerowy

 • dowód rejestracyjny

W przypadku kradzieży dokumentów – wymagane jest również dostarczenie notatki policyjnej nt. zdarzenia. 
W przypadku zniszczenia dokumentów – konieczny jest ich zwrot do Wydziału Komunikacji.
 
Informujemy również, iż na moment wykonywania czynności w Wydziale Komunikacji pojazd musi posiadać aktualne badania techniczne.

Tablica rejestracyjna o indywidualnym wyróżniku

Informacje ogólne

Istnieje możliwość zamówienia tablic rejestracyjnych o indywidualnym wyróżniku, spersonalizowanych do Twoich potrzeb. Aby rozpocząć procedurę wydania tablic indywidualnych wypełnij Wniosek o wydanie tablic indywidualnych i odeślij na adres: logistyka@santanderleasing.pl. Wniosek możesz złożyć również online przez eBOK24.

Zagubienie pozwolenia czasowego

Informacje ogólne

W sytuacji zagubienia pozwolenia czasowego, wymiana dowodu rejestracyjnego możliwa jest na podstawie oświadczenia o zagubieniu pozwolenia czasowego. Skan odeślij na adres: logistyka@santanderleasing.pl

Zgoda na zmiany w pojeździe - HAK, GAZ itd.

Informacje ogólne

Przed dokonaniem zmian konstrukcyjnych w przedmiocie leasingu: montaż LPG, montaż haka, przystosowanie do przewozu osób – taxi, przystosowanie PL do nauki jazdy, zmiana liczby miejsc, zmiana rodzaju pojazdu, zmiana rodzaju pojazdu na pojazd specjalny, inna modyfikacja, konieczne jest uzyskanie zgody Finansującego. Skan wniosku wyrażenie zgody na zmiany w pojeździe odeślij na adres: logistyka@santanderleasing.pl. Wniosek możesz złożyć również online przez eBOK24 Uruchomi się w nowym oknie.

Wymagane dokumenty

W sytuacji pozytywnego rozpatrzenia wniosku zostaną Państwo poinformowani o wymaganych dokumentach do naniesienia zmian w dokumentach pojazdu oraz dalszych krokach.

Wypożyczenie karty pojazdu oraz uzyskanie jednorazowego upoważnienia

Informacje ogólne

Dla Klientów posiadających UMOWĘ POŻYCZKI udostępniamy wniosek na wypożyczenie karty pojazdu oraz uzyskanie jednorazowego upoważnienia do wykonania czynności w Wydziale Komunikacji. Skan odeślij na adres: logistyka@santanderleasing.pl. Wniosek możesz wypełnić również online przez eBOK24.

Kontakt

Szczegółowych informacji udzielają