Najczęściej wyszukiwane:

Jak wznowić ubezpieczenie?

 • Na 20 dni przed wygaśnięciem polisy dokonaj wyboru ubezpieczenia na kolejny rok.

 • Na 10 dni przed wygaśnięciem polisy dostarcz wypełniony formularz wznowieniowy lub swoje ubezpieczenie z dowodem opłacenia składki, jeżeli nie będziesz korzystał z naszej oferty.

 • Ważne! Jeżeli na 10 dni przed wygaśnięciem aktualnego ubezpieczenia nie dokonasz wyboru i nie przekażesz nam prawidłowo zawartej i opłaconej polisy indywidualnej, ubezpieczymy przedmiot w ramach posiadanego pakietu. 

 • Jeśli chcesz ubezpieczyć się z Santander Leasing

  1. Zapoznaj się z ofertą ubezpieczenia

  Otrzymasz ją od firmy AON:

  2. Dokonaj wyboru
  Zaznacz na formularzu ubezpieczeniowym odpowiedni dla Ciebie zakres ochrony i odeślij go do AON.  
  3. Odbierz polisę
  Polisę otrzymasz listownie oraz elektronicznie. Będzie ona również dostępna do pobrania w portalu eBOK24.
   
 • Jeśli chcesz ubezpieczyć się indywidualnie

  1. Wybierz ubezpieczenie

   Pamiętaj:

  • przedmiot musi być ubezpieczony w pełnym zakresie, 
  • możesz skorzystać z polisy tylko w akceptowanym przez nas zakładzie ubezpieczeń.
  2. Opłać polisę
  Polisę zawartą indywidualnie musisz opłacić jednorazowo.
   
  3. Prześlij polisę
  Polisę z dowodem zapłaty przekaż na 10 dni przed wygaśnięciem aktualnego ubezpieczenia na adres: santander.leasing@aon.pl lub za pośrednictwem portalu  eBOK24.
   

Najczęstsze pytania

Jaki zakres ubezpieczenia indywidualnego jest wymagany?

Przez cały okres umowy przedmiot musi być ubezpieczony od wszystkich ryzyk: 

 • OC, NNW, AC (w tym kradzież), bez udziałów własnych i ze zniesioną konsumpcją sumy ubezpieczenia dla pojazdów,
 • ALL RISK dla maszyn i urządzeń.

Gdzie uzyskam informacje o ofercie?

Skontaktuj się z Aon Polska Services sp. z o.o.: 

Gdzie znajdę listę akceptowanych towarzystw?

Listę akceptowanych ubezpieczycieli znajdziesz tutaj

Co z ubezpieczeniem po wykupie pojazdu?

W dniu sprzedaży pojazdu polisa AC/NNW wygasa, a ubezpieczenie OC przechodzi na nowego właściciela.

Ryzyka AC/NNW nie zostaną rozwiązane, jeżeli przy wznowieniu ubezpieczenia na formularzu wznowieniowym została wybrana opcja kontynuowania ubezpieczenia w pełnym zakresie po wykupie przedmiotu.

Kto wypowiada dotychczasowe OC?

Przy ubezpieczeniach indywidualnych musisz pamiętać o wypowiedzeniu ubezpieczenia OC. Jeżeli po wykupie pojazdu nie chcesz kontynuować ubezpieczenia OC w obecnym zakładzie ubezpieczeń lub odnowiłeś ubezpieczenie u innego ubezpieczyciela, koniecznie wypowiedz dotychczasowe OC. 

Co to jest ochrona prawna?

Ubezpieczenie Ochrona Prawna:

 • zawierane jest na 12 miesięcy,
 • zostanie wystawione w przypadku ubezpieczenia pojazdu poza naszym pakietem,
 • jest płatne rocznie (jednorazowo) i doliczane do faktury,
 • składka ubezpieczeniowa wynosi 200,00 zł.

Więcej informacji o ubezpieczeniu Ochrona Prawna znajdziesz tutaj

Co to jest opłata za monitoring?

Opłatę za monitoring polisy własnej naliczamy w przypadku wyboru ubezpieczenia indywidualnego na podstawie Tabeli Opłata i Prowizji część A. Jest to opłata roczna (jednorazowa).

Co to jest assistance?

Ubezpieczenie Assistance:

 • wchodzi standardowo w skład naszego pakietu,
 • zawierane jest na 12 miesięcy,
 • jest doliczane do opłat dodatkowych i płatne na podstawie faktury.

Więcej informacji o ubezpieczeniu Assistance znajdziesz tutaj