Santander Finanse

Santander Finanse

Santander Finanse Sp. z o.o. powstała w 2008 roku i jest częścią grupy kapitałowej Santander Bank Polska. W 2012 roku Santander Finanse Sp. z o.o. uzyskała status agenta ubezpieczeniowego i po podpisaniu umów agencyjnych z wybranymi zakładami ubezpieczeń, głównym przedmiotem prowadzonej przez nią działalności gospodarczej jest świadczenie usług w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, w rozumieniu ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym.
Do zadań Spółki należy obsługa procesów ubezpieczeniowych pozwalających obejmować ochroną ubezpieczeniową przedmioty leasingu, pożyczki finansowane przez Santander Leasing S.A. i Santander F24 S.A.

Santander Finanse kładzie duży nacisk na jakość świadczonych usług oraz na rzetelność i transparentność we współpracy ze swoimi Klientami.

Jedynym udziałowcem Santander Finanse Sp. z o.o. jest Santander Bank Polska S.A., jeden z największych banków komercyjnych w Polsce, należący do Grupy Santander.

Spółka oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.

Sprawdź także

  • Zarząd

    Zarząd spółki Santander Finanse 

  • Podział Santander Securities

    Informacja o Planie Podziału Santander Securities oraz roli Santander Finanse w realizacji Podziału.