Szukaj na stronie

Emisje obligacji

Santander Leasing S.A. jest emitentem obligacji oraz na podstawie art. 35 ust. 1a Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2244) publikuje określone informacje dot. zobowiązań finansowych.