Szukaj na stronie

Leasing z gwarancją BGK

Santander Leasing jako pierwsza firma leasingowa podpisała umowę z BGK w sprawie zabezpieczenia gwarancją zawieranych umów leasingu

 • Atrakcyjne warunki finansowe umów

  Opłaty pokrywają również prowizję za udzielenie gwarancji, którą klient powinien zapłacić BGK

 • Wygoda i oszczędność czasu

  Wszystkie formalności związane z przeprowadzeniem transakcji i jej zabezpieczeniem są realizowane u nas

 • Atrakcyjne warunki

  Ułatwiony dostęp do finansowania działalności gospodarczej dla przedsiębiorców, którzy nie dysponują odpowiednim zabezpieczeniem wykonania umowy leasingu/pożyczki

Czym jest gwarancja spłaty leasingu/pożyczki leasingowej?

Finansowanie korzysta ze wsparcia instrumentu gwarancyjnego - Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego wdrażanego przez Europejski Fundusz Inwestycyjny przy wsparciu finansowym państw członkowskich wnoszących wkład do Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego.

Fundusz ma na celu ochronę gospodarki UE przed skutkami epidemii COVID-19.
Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorstw w dostępie do finansowania leasingowego.

Więcej na temat gwarancji oraz dokumenty jej dotyczące znajdziesz na stronie BGK.

Dowiedz się więcej o gwarancji spłaty leasingu/
pożyczki leasingowej

 • Przeznaczenie

  Zabezpieczenie transakcji leasingowych (leasing lub pożyczka leasingowa) 

 • Waluta gwarancji

  PLN

 • Zakres gwarancji

  do 80 proc. kwoty kapitału leasingu/pożyczki leasingowej

 • Maksymalny okres gwarancji

  120 miesięcy (minimalny 3 miesiące)

 • Zabezpieczenie gwarancji

  Weksel własny in blanco wystawiony na rzecz BGK

 • Termin udzielania gwarancji

  do 30 czerwca 2022 r.

 • Beneficjent

  Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który zatrudnia max 250 pracowników lub o rocznym przychodzie, który nie przekracza 50 mln EUR lub o rocznej sumie bilansowej, która nie przekracza 43 milionów EUR. 

 • Maksymalne kwoty gwarancji

  • 100 tys. euro – klienci, którzy prowadzą działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych
  • 120 tys. euro – klienci, którzy prowadzą działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury 
  • 800 tys. euro – klienci, którzy prowadzą działalność w pozostałych sektorach

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń pod numer BGK

7:30-17:30

801 598 888 / 22 475 88 88

(od poniedziałku do piątku)