Szukaj na stronie

eWadia

Korzystaj z poręczenia wadialnego
bez konieczności blokowania swoich środków

 • Poręczenie wadialne

  Możesz otrzymać na start  do 100 000 zł.

 • Płynność finansowa

  Bierz udział w przetargach kilka razy w roku bez obawy o zablokowanie swoich środków w postaci wadium.

 • Elastyczny okres poręczenia

  Możesz zdecydować na jaki okres otrzymasz poręczenie wadialne: 30, 60, 90 lub 120 dni.

 • Oszczędność czasu

  Poręczenie możesz otrzymać online w ciągu kilkunastu minut.

 • Automatycznie odnawialny limit

  Po zakończeniu ważności poręczenia, pula środków automatycznie odnowi limit do 100 000 zł.

 • Atrakcyjne warunki

  Opłata za poręczenie to tylko ułamek kwoty wpłaconej w formie wadium.

eWadium

Bierzesz udział w przetargach publicznych, a nie chcesz blokować firmowych pieniędzy? Skorzystaj z poręczenia wadialnego, które jest jedną z dopuszczalnych form wniesienia wadium w postępowaniu przetargowym.

Poręczenia udziela firma POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.

Z tego rozwiązania możesz skorzystać, jeżeli:

 • prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną*,
 • bierzesz udział w przetargach publicznych i nie chcesz blokować swoich pieniędzy.

Poręczenia udziela firma POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.

* Dla pozostałych form prawnych istnieje możliwość aplikowania o udzielenie poręczenia wadialnego zgodnie z instrukcją.

Dowiedz się więcej Uruchomi się w nowym oknie

Zobacz, jakie to proste!

 • Wypełni wniosek i zapłać

  Wypełnij wniosek Uruchomi się w nowym oknie i zapłać - cena ustalana jest indywidualnie.

 • Podpisz dokumenty.

  Możesz to zrobić:

  • kodem SMS, który zostanie Ci przesłany przez POLFUND po uprzedniej rejestracji w systemie e-wadia,
  • podpisem kwalifikowanym, jeśli nie chcesz się rejestrować.

 • Odbierz dokumenty

  Odbierz dokumenty - elektronicznie lub przesyłką kurierską.

Dowiedz się więcej o POLFUND
Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.

 • Jesteśmy jednym z największych makroregionalnych funduszy poręczeniowych.

 • Wspieramy wszystkie projekty, które rozwijają i wzmacniają konkurencyjność i trwałość przedsiębiorstwa.

 • Promujemy krzewienie kultury przedsiębiorczości. Popieramy tworzenie nowych miejsc pracy.

 • Współpracujemy z wieloma renomowanymi instytucjami finansowymi. Wśród ponad 50 Funduszy udział POLFUND w rynku wynosi 11% według wartości udzielonych poręczeń.

Skontaktuj się z nami

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. wg Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  jest funduszem poręczeniowym zgodnie z art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz. 275), tym samym Fundusz jest umocowany do udzielania poręczeń wadialnych w myśl zapisów art. 45 ust. 6 pkt 5 oraz art. 148 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.