Szukaj na stronie

Nie daj się nabrać oszustom

Uważaj na pozornie atrakcyjne oferty podnajmu leasingowanego samochodu

Od jakiegoś czasu na polskim rynku działają podmioty, tzw. “pośrednicy”, którzy wyszukują klientów firm leasingowych z dobrą historią kredytową. Proponują im, aby zaangażowali się w pozornie zyskowny biznes, który polega na oddaniu w najem leasingowanego samochodu. 

Na czym to polega

Najczęściej firmą, która bierze taki samochód w najem od klienta firmy leasingowej, jest podmiot lub wypożyczalnia zagraniczna, np. francuska, hiszpańska czy też z innych krajów. Tacy pośrednicy obiecują klientowi łatwy zarobek. Nie informują go jednak o ogromnym ryzyku jakie się z tym wiąże, a tym bardziej o tym, że takie działanie klienta jest bezprawne i stanowi, lub może stanowić, poważne naruszenie umowy leasingu. 

Po co te samochody są  wynajmowane: najczęściej uczestniczą w nielegalnych wyścigach, są wykorzystywane przez dilerów narkotyków lub w innym nielegalnym celu. 
Wiele przypadków wskazuje na to, że taki najem kończy się całkowitym zniszczeniem lub utratą samochodu i w efekcie nie wraca on do klienta. 

Jakie są konsekwencje

Konsekwencje takiego wynajmu dla klienta firmy leasingowej są wyjątkowo dotkliwe. Zakłady ubezpieczeń z reguły odmawiają pokrycia szkód w takich samochodach i wypłaty odszkodowania. Z kolei firma leasingowa: 

 • rozwiązuje umowę, 
 • żąda zwrotu pojazdu (którego klient nie może przecież zwrócić), 
 • a po rozliczeniu umowy - żąda od klienta pokrycia kwot z rozliczenia. 

W większości przypadków proceder ten dotyczy drogich luksusowych samochodów, tym samym klient zostaje z kłopotami i ogromnym długiem, którego spłaty domaga się leasingodawca.

Zobacz jak wyglądają samochody:

        

Pamiętaj! To Ty ponosisz konsekwencje działania podmiotów, którym oddajesz samochód i to na Ciebie spadnie konieczność spłaty zniszczonego samochodu. 

Jak to działa

 1. Zgłasza się do Ciebie pośrednik, który proponuje Ci udział w zysku z wynajmu leasingowanego samochodu, najczęściej do klientów zagranicznych (np. Francja, Hiszpania, kraje Beneluxu, ale nie tylko).
   
 2. Przekonuje Cię, że możemy nie wyrazić zgody na oddanie pojazdu do używania innej osobie, dlatego lepiej jest nas nie informować o tym, że samochód zostanie wynajęty.
   
 3. Możesz dostać do podpisania z pośrednikiem umowę i przez kilka miesięcy otrzymujesz ustaloną kwotę. Niestety później najczęściej pieniądze przestają wpływać, a kontakt z pośrednikiem urywa się. 
   
 4. Pośrednik od razu po oddaniu przez Ciebie samochodu przekazuje go do wypożyczalni, która często działa niezgodnie z prawem lub używa samochodu do działań niezgodnych z prawem (nielegalne wyścigi, handel narkotykami itp). 
   
 5. Samochód użytkowany jest najczęściej w sposób ekstremalny - szkody całkowite, jak np. spalenie zdarzają się stosunkowo często.
   
 6. W przypadku, gdy zagraniczna policja informuje nas o zatrzymaniu samochodu i konieczności jego odbioru z zagranicznego parkingu, to Ty ponosisz wysokie koszty transportu z zagranicy.
   
 7. O tym, co działo się z samochodem, dowiadujesz się często dopiero od nas. Znane nam są przypadki, że nie można było odebrać samochodu od użytkownika lub wypożyczalni, z grożeniem lub zastraszaniem klientów włącznie.
   
 8. Nie akceptujemy takich zasad korzystania z oddanego w leasing samochodu, więc w efekcie umowa, którą podpisałeś z firmą leasingową zostaje rozwiązana, a Ty zobowiązany jesteś zapłacić pełną kwotę z umowy wraz z wszystkimi kosztami dodatkowymi. 
   
 9. Zgłoszone przez Ciebie szkody najczęściej kończą się odmową wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela. Przyczyną odmowy bywa przywłaszczenie samochodu przez osoby trzecie, użytkowanie pojazdu w nielegalnych lub związanych z przestępstwem celach, niezachowanie odpowiedniej ostrożności.
   
 10. W efekcie zostajesz bez samochodu, z wysokim zobowiązaniem do zapłaty. 
   

Zapoznaj się z zasadami dotyczącymi korzystania z przedmiotu

 1. Używanie przedmiotu przez Twoich pracowników oraz domowników jest zgodne z umową i nie wymaga uzyskania odrębnej zgody.
   
 2. Nie wyrażamy zgody na:
 • przekazanie przedmiotu do wypożyczalni, zarówno polskiej, jak i zagranicznej (zakaz ten nie dotyczy wypożyczalni prowadzonej przez Ciebie w Polsce w ramach działalności gospodarczej)  
 • dalsze przekazywanie przedmiotu przez osoby trzecie do używania innym podmiotom
 • oddanie przedmiotu do używania osobom lub podmiotom, które są objęte polskimi lub międzynarodowymi sankcjami lub środkami ograniczającymi

Masz obowiązek sprawdzić i wykonać zalecenia, które wynikają z umowy ubezpieczenia, przewidziane na wypadek oddania przedmiotu do używania osobie trzeciej! 
 

 • nie oddawaj w najem lub do używania leasingowanego samochodu osobom trzecim bez naszej zgody, nawet jeśli otrzymasz z pozoru legalnie wyglądającą umowę najmu pojazdu; nie daj się skusić obietnicami pozornie wysokich zysków z takiego najmu,
 • poinformuj nas niezwłocznie, jeśli już otrzymałeś taką ofertę najmu, rozważymy czy wymaga to zgłoszenia organom ścigania; sam też możesz złożyć zawiadomienie na policję, jeśli uważasz że sprawa wygląda podejrzanie
 • przekazanie samochodu do używania osobom trzecim bez naszej zgody stanowi istotne naruszenie umowy leasingu i jest podstawą do jej rozwiązania w trybie natychmiastowym,
 • oszuści mogą być zainteresowani samochodami które są finansowane leasingiem, ale nie tylko; mogą być zainteresowani samochodami które używasz na podstawie umowy najmu lub też na który zaciągnąłeś pożyczkę