Szukaj na stronie

Mój elektryk

Skorzystaj z dopłaty do leasingu pojazdów elektrycznych

Dotacja udzielana jest na pokrycie:

 • opłaty wstępnej
  (w części lub całości)

 • opłaty transferowej
  (należnej BOŚ, w wysokości 1,5% kwoty dotacji na opłatę wstępną)

 • nierozliczonego podatku VAT
  od opłaty wstępnej i transferowej

“Mój elektryk” to program dopłat do leasingu pojazdów elektrycznych, finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), a prowadzony przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ).

Program jest kierowany do przedsiębiorców, spółdzielni, rolników indywidualnych i jednostek samorządu terytorialnego. Dopłatę możesz otrzymać jeśli podpiszesz umowę leasingu na pojazd elektryczny oraz będziesz spełniał warunki programu “Mój elektryk” przez co najmniej 2 lata od odbioru pojazdu.

Czas trwania programu zaplanowano do końca 2025 roku lub do wyczerpania środków (w zależności od tego co nastąpi wcześniej). Wnioski należy składać do 31.12.2025 r.

W ofercie leasingu Santander Leasing, dofinansowaniem będą mogły zostać objęte nowe pojazdy elektryczne:

 • kategorii M1 -  samochody osobowe (do przewozu max. 8 osób) o maksymalnej wartości 225 000 zł 
 • kategorii N1 -  samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie do 3,5t 
 • kategorii L1e-L7e - motorowery, skutery, motocykle i czterokołowce bez określonej maksymalnej wartości

Wysokość dopłaty do leasingu jest uzależniona od kategorii, do której zakwalifikowany będzie przedmiot oraz od sposobu rozliczenia VAT przez leasingobiorcę.

 

Kategoria
pojazdu
Rozliczenie VAT Maksymalna wartość
pojazdu (PLN)
Średnioroczny
przebieg (km)
Wysokość dofinansowania (PLN)
M1 100% 225 000 nie dotyczy 18 750
wymagany przebieg powyżej 15 000 27 000
50% 201 793 nie dotyczy 18 750
wymagany przebieg powyżej 15 000 27 000
0% 182 927 nie dotyczy 18 750
wymagany przebieg powyżej 15 000 27 000
N1 100% brak limitu nie dotyczy do 20% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 50 000
wymagany przebieg powyżej 20 000 do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 70 000
50% brak limitu nie dotyczy do 20% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 50 000
wymagany przebieg powyżej 20 000 do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 70 000
0% brak limitu nie dotyczy do 20% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 50 000
wymagany przebieg powyżej 20 000 do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 70 000
L1e-L7e 100% brak limitu nie dotyczy do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 4 000
50%
0%

 

Sprawdź szczegóły programu.

Jak uzyskać dotację do pojazdu elektrycznego?

Poznaj zalety pojazdów elektrycznych:

 • niskie koszty eksploatacji – poprawnie eksploatowana bateria wytrzymuje przynajmniej 10 lat, a koszt jej ładowania jest znacznie niższy niż średni wydatek podczas tradycyjnego tankowania na stacji paliw
 • podwyższona wydajność – silnik elektryczny przewyższa pod tym względem tradycyjne silniki spalinowe, które tracą moc, np. poprzez emisję ciepł
 • niższa awaryjność i bezpieczeństwo – silniki pojazdów elektrycznych posiadają prostą budowę (nie ma konieczności wymiany np. filtrów). Co za tym idzie - samochodów elektrycznych nie trzeba tak często serwisowa
 • ulgi dla właścicieli samochodów elektrycznych – osoby, które zdecydowały się na zakup auta elektrycznego mogą zaoszczędzić na parkowaniu (nie płacą oni za parkowanie w strefach płatnego parkowania) oraz omijać korki i skrócić czas podróży dzięki możliwości poruszania się tzw. buspasam
 • wysoki komfort jazdy – podróż  pojazdem elektrycznym to prawdziwa przyjemność, dzięki cichej pracy oraz braku charakterystycznego zapachu paliwa. Ładowanie pojazdu może odbywać się w domu lub w przeznaczonym do tego miejscu

Q&A

 • Tak, umowa dotacji nakłada obowiązek oznaczenia pojazdu.
  Do oznakowania pojazdu użyj naklejki NFOŚiGW, którą od nas otrzymasz (wraz z instrukcją). Szczegółowe zasady oznakowania pojazdu znajdziesz w umowie dotacji.

  Zobacz wzór naklejki oraz instrukcję.

 • Po 2 latach od momentu zawarcia umowy dotacji poprosimy Cię o złożenie oświadczenia, które potwierdzi przebieg pojazdu.

 • Wnioski o dotacje są oceniane pod kątem zgodności z zasadami i warunkami programu. Aby uzyskać dofinansowanie powinieneś spełnić kryteria określone w programie:

  • weź w leasing nowy pojazd elektryczny, którego cena nie może przekroczyć ceny maksymalnej określonej w programie (dotyczy kat. M1),
  • zarejestruj go na terytorium RP,
  • ubezpiecz pojazd,
  • oklej pojazd według wzoru,
  • dotrzymaj powyższych warunków przez co najmniej 2 lata od uzyskania dotacji.
 • Jest to jednorazowa opłata, która stanowi 1,5% kwoty dotacji na opłatę wstępną. Jej wysokość określa umowa leasingu z dotacją i wyszczególniona jest na fakturze, którą wystawimy. Opłata transferowa pokrywana jest z dotacji.

 • Nie, dofinansowanie obejmuje tylko samochody elektryczne.

 • Tak, program obejmuje nowe, leasingowane samochody z okresu od 1 maja 2020 roku do 31 grudnia 2025 roku.

 • Nie, dofinansowanie dotyczy tylko nowych fabrycznie pojazdów, które:

  • przed zakupem nie były zarejestrowane lub
  • były zarejestrowane przez firmę leasingową, a ich przebieg nie był wyższy niż 50 km
  • w okresie do 30.06.2023 za nowy uważa się także pojazd, który przed zakupem przez Santander Leasing S.A. był zarejestrowany przez dealera lub importera i w momencie zawierania Umowy Leasingu ma nie więcej niż 50 km przebiegu.
 • Nie wymagamy opłaty wstępnej. Założeniem programu jest pokrycie przez dotację opłaty wstępnej oraz opłaty transferowej.

Dokumenty