Najczęściej wyszukiwane:

Santander Leasing uruchomił pożyczki inwestycyjne dla klientów MŚP w ramach nowej umowy z BGK o wartości 500 mln zł.

19 października 2021

Santander Leasing podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę kredytową o wartości 500 mln zł na finansowanie inwestycji przedsiębiorców z segmentu MŚP.

Dzięki pozyskanemu finansowaniu spółka będzie mogła przeznaczyć jeszcze większą pulę środków na finansowanie inwestycji w postaci leasingu zarówno całej kategorii pojazdów, jak i maszyn i urządzeń. Finansowanie ze środków BGK spółka oferuje już od października 2021 r.  

- To już kolejna, 3 współpraca w tym roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, dzięki której jeszcze przed końcem 2021 r. udostępniamy naszym klientom szersze możliwości zawierania umów. To znaczące ułatwienie oraz wsparcie dla firm w zakresie dostępu do finansowania, a środki z kredytu mogą być przeznaczone na finansowanie inwestycji polskich małych i średnich przedsiębiorstwwskazuje Marcelina Szuksztul, dyrektor Biura zarządzania ryzykiem finansowym w Santander Leasing. – Dla przypomnienia, jak wynika z naszego tegorocznego badania „Leasing Index” korzystanie z leasingu deklaruje 49 proc. przedsiębiorstw zatrudniających na stałe do 49 osób. W porównaniu do badania z 2019 r. jest to odsetek wyższy o 6 pproc., a w porównaniu do edycji z 2016 r. różnica wynosi +14 pproc. Skorzystanie z leasingu w przyszłości rozważa kolejne 18 proc. firm. Istotne jest zatem, że uruchomione właśnie przez nas nowe finansowanie ma realny wpływ na gospodarkę, gdyż umożliwia firmom ich rozwój oraz nabywanie przedmiotów wykorzystywanych w ich bieżącej działalnościdodaje.

Dodatkowo jak wskazuje badanie zrealizowane przez Instytut Keralla Research na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor niższe obroty niż przed pandemią ma 31 proc. firm, 32 proc. powróciło do poziomu sprzedaży sprzed Covid-19, a 12 proc. twierdzi, że wiedzie się im lepiej niż w czasach przed koronawirusem. Pozyskane środki przeznaczone są dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, do których należą przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Podpisana umowa kredytowa to kolejny szczebel współpracy z BGK. Aktualnie funkcjonuje gwarancja BGK zabezpieczająca spłatę należności oraz Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR), którego środki pomocowe pochodzą z funduszu REACT-EU i stanowią wsparcie dla przedsiębiorców posiadających problemy z płynnością finansową, spowodowane epidemią COVID.