Najczęściej wyszukiwane:

Kwalifikowane podpisy elektroniczne dla klientów Santander Leasing

15 grudnia 2021

Santander Leasing wdrożył projekt paperless, wykorzystując kwalifikowane podpisy elektroniczne SimplySign. Tym samym chce zabezpieczyć 73 tys. klientów Spółki i 35 tys. zawieranych co roku umów.

Projekt, który wyróżniał się skalą przedsięwzięcia pod względem technologicznym i operacyjnym obejmował wdrożenie usług Asseco Data Systems, m.in.: kwalifikowanego podpisu elektronicznego SimplySign wraz z kwalifikowanym znacznikiem czasu do podpisywania umów w portalu eBOK oraz kwalifikowanej pieczęci elektronicznej do automatycznego pieczętowania umów. Zastosowanie powyższych rozwiązań pozwoliło na zachowanie poufności podpisywanych dokumentów, zgodnie z wymaganiami standardów i przepisów prawa. Wszystkie prace prowadzone były w zwinnej metodyce. Projekt został zrealizowany w 12 miesięcy i zakończył się we wrześniu 2021 r. Aby doradcy leasingowi mogli wydawać klientom kwalifikowane podpisy elektroniczne SimplySign, musieli uzyskać uprawnienia operatora biznesowego Punktu Potwierdzania Tożsamości (PPT). W tym celu zostały przeprowadzone szkolenia online w Akademii Asseco. Dzięki nim w ciągu trzech miesięcy uprawnienia uzyskało 279 osób z Santander Leasing.

W Santander Leasing od zawsze proponujemy naszym klientom nowoczesne rozwiązania, ważna też dla nas jest wysoka jakość tych usług oraz współpraca oparta na zaufaniu. Dlatego jednym z naszych priorytetów była digitalizacja i uproszczenie procesu podpisywania umów leasingowych. Szczególnie dzisiaj takie rozwiązania są niezwykle istotne. Dbamy o bezpieczeństwo naszych pracowników i klientów, ograniczamy ich bezpośredni kontakt do minimum, ale równocześnie zdajemy sobie sprawę, że obecna sytuacja nie może zatrzymywać biznesu. Nasi klienci stale się rozwijają, a dzięki cyfryzacji procesów leasingowych możemy im to ułatwiać powiedział Mariusz Włodarczyk, dyrektor zarządzający w Santander Leasing.

Jak wygląda proces podpisania umów leasingowych po zrealizowanym wdrożeniu? Zanim klient podpisze umowę leasingu, składa elektroniczny wniosek o SimplySign, a jego tożsamość może zostać potwierdzona na dwa sposoby:

  • przez doradcę - operatora PPT podczas jednorazowego spotkania osobistego,
  • przy wykorzystaniu identyfikacji elektronicznej (eID Santander), która pozwala na automatyczną weryfikację tożsamości klienta za pośrednictwem osobistego konta bankowego w Santander Bank Polska. Dzięki temu fizyczne spotkanie z doradcą nie jest konieczne.

Po otrzymaniu certyfikatu i aktywacji usługi SimplySign, klient Santander Leasing sygnuje dokumenty leasingowe kwalifikowanym podpisem elektronicznym w portalu eBOK24.

Kluczowe korzyści

Santander Leasing wprowadzając nowe rozwiązanie, zdjął z klientów konieczność zdobycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego we własnym zakresie. Umożliwił im podpisywanie umów w dogodnym dla siebie czasie oraz miejscu, tym samym podniósł atrakcyjność oferty oraz wyszedł naprzeciw potrzebom klientów. Dzięki wdrożeniu Santander Leasing może zdalnie obsługiwać i realizować kontrakty. Pozwala to nie tylko na utrzymanie działania kluczowych procesów biznesowych w okresie ograniczeń pandemicznych, ale również na zwiększenie efektywności doradców, skrócenie czasu obsługi i zdecydowany wzrost jej jakości. Projekt stanowi istotny krok w dalszej digitalizacji procesów obsługi klienta Santander Leasing zarówno na etapie zawierania umowy, jak i obsługi posprzedażowej. Zwiększa dostęp do cyfrowych usług w portalu eBOK24, z którego korzysta już 69 tys. użytkowników. Daje też gwarancję bezpieczeństwa danych i dokumentów, które nie wychodzą poza sieć wewnętrzną.

Obecnie do zawarcia umowy leasingu w formie elektronicznej wystarczy tylko jedno spotkanie pracownika z klientem lub wcale w zależności od wyboru kanału obsługi klienta. Sam proces aktywacji podpisu kwalifikowanego odbywa się na urządzeniu klienta, tablecie lub laptopie. Usługi są świadczone zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia eIDAS, a kwalifikowany podpis elektroniczny jest równoważny w skutkach prawnych podpisowi własnoręcznemuwskazuje Artur Miękina, dyrektor sprzedaży projektów kluczowych, Asseco Data Systems.