Ankieta
Najczęściej wyszukiwane:

Santander Leasing - podsumowanie odroczeń rat leasingowych. Odnotowany kolejny wzrost inwestycji w wybranych sektorach gospodarki.

10 września 2020

Od marca do sierpnia Santander Leasing w ramach oferowanej karencji spłat rat leasingowych zatwierdził aneksy dla prawie 22 tysięcy umów. Głównymi sektorami wnioskującymi o odroczenie był transport, przetwórstwo przemysłowe i handel.

- Reagując na sytuację w trosce o klientów, wprowadziliśmy w drugiej połowie marca br. możliwość szybkiej zmiany harmonogramu i odroczenia rat nawet o 6 miesięcy. Zasady były i nadal są proste. Po danych z sierpnia, a więc po ponad 4 miesiącach, widać wyraźnie że ten element wsparcia przedsiębiorców był kluczowy w celu zmniejszenia obciążenia finansowego i  w utrzymaniu płynności podkreśla Mariusz Włodarczyk, dyrektor zarządzający Santander Leasing. – Warto odnotować, że począwszy od maja liczba rejestrowanych przez nas wniosków systematycznie spadała, a w ostatnim miesiącu wakacji ich liczba była praktycznie znikoma. Wynika to przede wszystkim ze skali zrealizowanych zmian w pierwszych 2 miesiącach pandemii oraz faktu, że stopniowo przedsiębiorcy w Polsce w coraz większym stopniu powracają do realizacji inwestycji podsumowuje.

Z analiz Santander Leasing wynika, że w okresie ostatnich 5 miesięcy głównymi sektorami wnioskującymi o odroczenie był transport, przetwórstwo przemysłowe oraz handel. Na kolejnych pozycjach uplasowała się działalność naukowa, hotelarstwo oraz budownictwo. Najmniejsza liczba wniosków została zarejestrowana w edukacji, górnictwie oraz energetyce.

Kolejny wzrost inwestycji w wybranych sektorach gospodarki.

Po przyzwoitym dla Santander Leasing pierwszym półroczu i dynamiką ponad rynek w istotnych segmentach, okres wakacyjny był kolejnym pozytywnym momentem jeśli chodzi o realizowane inwestycje w wybranych sektorach.

- Jak wskazują nasze dane, kluczowymi segmentami, które utrzymują podobny jak w pierwszym półroczu poziom inwestycji są rolnictwo, przetwórstwo przemysłowe czy działalność naukowa. Zdecydowane odbicie i wzrost wniosków o finansowanie nowych inwestycji zarejestrowaliśmy w handlu, budownictwie i transporcie mówi Mariusz Włodarczyk. – Od zawsze branża leasingowa jest ściśle powiązana z nastrojami i skłonnością inwestycyjną przedsiębiorstw. Powyższe dane - jak i te zaraportowane za pierwsze półrocze - nie świadczą o zdecydowanym ożywieniu, ale na pewno dają podstawy do umiarkowanego optymizmu co do kolejnych miesięcypodsumowuje.

Nadal przedsiębiorcy zainteresowani wnioskowaniem o odroczenie spłaty rat mogą o to wnioskować poprzez eBOK24.
 

***

Santander Leasing to firma z ponad 20-letnim doświadczeniem. Jest wieloletnim liderem finansowania maszyn i urządzeń, w ścisłej czołówce firm leasingowych. Jako uniwersalny leasingodawca oferuje finansowanie szerokiej gamy środków trwałych klientom z sektora małych i średnich firm oraz korporacyjnym. Od zawsze kładzie nacisk na wysoką jakość świadczonych usług oraz gwarancję rzetelności we współpracy z klientami. Docenili to przedsiębiorcy, którzy przyznali spółce Santander Leasing nagrodę Marki Godnej Zaufania w roku 2020.

Więcej informacji mediom udziela:
Dominika Jakubowska
Biuro Prasowe Santander Leasing
Kom: +48 510 027 055
E-mail: dominika.jakubowska@santanderleasing.pl