Ankieta
Najczęściej wyszukiwane:

Ostrożnym warto być! Nie daj się oszukać przy zawarciu umowy!

23 grudnia 2020

Nie ma dzisiaj praktycznie żadnej dziedziny życia, która byłaby wolna od oszustw i oszustów.

Wyłudzanie danych lub pieniędzy, podszywanie się pod faktycznie działające podmioty, cyberoszustwa  to tylko niektóre z zagrożeń i pułapek na jakie wszyscy jesteśmy narażeni, zarówno przedsiębiorcy jak i konsumenci. Tempo życia, tryb załatwiania spraw też mogą czasami uśpić naszą czujność.

Pamiętaj: ostrożnym warto być, zawsze. Nie daj się oszukać przy zawarciu umowy!

Zawierając umowę z Santander Leasing S.A., przed jej podpisaniem i dokonaniem jakichkolwiek wpłat, sprawdź:

  1. dane Santander Leasing S.A., dostępne na stronie www.santanderleasing.pl
  2. dane przedstawiciela/ reprezentanta Santander Leasing S.A.; poproś o okazanie pełnomocnictwa i dokumentu tożsamości, 
  3. dane Santander Leasing S.A. (w tym np. osób podpisanych na pełnomocnictwie), nieodpłatnie dostępne w KRS
  4. adresy mailowe z których otrzymujesz informacje/ wysyłasz informacje; nasz adres wygląda tak: imie.nazwisko@santanderleasing.pl
  5. numer rachunku bankowego Santander Leasing S.A., na który dokonujesz wpłaty, nieodpłatnie można sprawdzić  w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej


Co zrobić, gdy masz podejrzenie oszustwa lub doszło do wpłaty/ przelewu na fałszywy numer rachunku

Sprawę należy pilnie zgłosić do Santander Leasing S.A., a także do organów ścigania (policja), przedstawiając dowody (jeśli to możliwe) np. zachowane pismo/ fakturę/ e-maila. 

Jeśli masz wątpliwości, zadzwoń lub napisz do nas:

Zespół Santander Leasing S.A.