Szukaj na stronie

Lista komunikatów Santander Leasing

Konsumpcja i koniunktura mocno napędzają branżę leasingową - prawie 40 proc. odbicie w finansowaniu pojazdów.

29 marca 2024

Jak wskazują najnowsze dane Santander Leasing po pierwszych dwóch miesiącach 2024 r. nastąpiło bardzo mocne odbicie w dynamice udzielanego finansowania pojazdów. Od początku roku do końca lutego wartość udzielonego przez Spółkę finansowania wyniosła historycznie rekordową wartość 892 mln zł, co stanowi dynamikę 37,7 proc. r/r.

W krajowych wskaźnikach widzimy coraz więcej potwierdzenia tego, że aktywność gospodarcza zaczęła delikatnie poprawiać się z początkiem roku. Jak wskazuje Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH koniunktura w przemyśle przetwórczym ponownie uległa poprawie. W lutym 2024 r. wartość wskaźnika koniunktury (IRGIND) wzrosła kolejny raz – wynosi 2,9 pkt., o 7,3 pkt. więcej niż w styczniu i 11,5 pkt. więcej niż przed rokiem. Jak wskazują analitycy przewidywane jest stopniowe ożywienie wzrostu gospodarczego w kolejnych kwartałach, którego źródłem będzie przede wszystkim poprawa w popycie krajowym, wzrost inwestycji oraz dostęp do funduszy UE.

- Przy praktycznie zerowym wzroście PKB w roku 2023 rynek leasing urósł o 16 proc. Spodziewane 3 proc. wzrostu PKB w roku 2024, wspierane przede wszystkim przez inwestycje i dochody gospodarstw domowych, to zdecydowanie dobry prognostyk na dalsze wzrosty w br. ocenia Paweł Piotrowski, Dyrektor Biura Finansów w Santander Leasing. - Stopy procentowe w Polsce najprawdopodobniej nie spadną do końca bieżącego roku, ale ich stabilizacja i perspektywy obniżek w roku 2025 są wystarczająco dobrym sygnałem dla przedsiębiorców planujących inwestycje
i odnowę bazy swoich środków trwałych. Od pierwszego kwartału obserwujemy zdecydowany wzrost zainteresowania leasingiem. Przy rosnącej gospodarce przedsiębiorcy nie mogą i nie będą czekali z inwestycjami. Muszą wystartować do wyścigu o zamówienia prywatne i publiczne, które dodatkowo będą wspierane środkami z KPO
dodaje.

Zarejestrowany przez Spółkę dynamiczny wzrost zainteresowania leasingiem to przede wszystkim zasługa wysokiego poziomu inwestycji w pojazdy. Od stycznia do końca lutego odnotowana została rekordowa w historii Spółki wartość finansowania gdzie dynamika dla finansowania pojazdów osobowych wyniosła +49 proc. r/r, pojazdów ciężarowych +34,6 proc. r/r (w tym poj. pow. 3,5t prawie +86 proc.).

- Powyższy trend w motoryzacji potwierdzają informacje pochodzące z Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów (ECEA). Tylko w lutym 2024 r. rynek samochodów w UE wzrósł o ponad 10 proc. r/r osiągając 883 608 sztuk. Łącznie w pierwszych dwóch miesiącach tego roku rejestracje zwiększyły się o ponad 11 proc. do 1,7 mln sztuk. Perspektywy na kolejne miesiące br. w produkcji samochodów są pozytywne. Standard&Poor's zakłada wzrost o 2,8 proc. na świecie i 2,9 proc. w Europie w 2024 r. W lutym br. Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego (IRU) przewidywała, że europejski rynek drogowego transportu towarowego wzrośnie o 0,6 proc. w 2024 r. i średnio o 1,3 proc. do 2028 r.  Z kolei Samar prognozuje 5,3 proc. wzrost rejestracji samochodów osobowych i 5,4 proc. wzrost w samochodach dostawczych w tym roku w Polsce. Nie zapominamy jednak o pewnych zagrożeniach, które mogą determinować rynek pojazdów, jak na przykład wysokie ceny samochodów, zakłócenia w łańcuchu dostaw, rosnące koszty wynagrodzeń w Europie Środkowo-Wschodniej, czy też malejąca konkurencyjność europejskich producentówwskazuje Jakub Poręcki, dyrektor zarządzający, rynek małych i średnich przedsiębiorstw w Santander Leasing. – Z naszej perspektywy osiągnięte w pierwszych miesiącach br. wyniki to głównie zasługa mocnej obecności w segmencie transportu ciężkiego, wprowadzenie procedury uproszczonej w tym segmencie, zawarte kolejne umowy z partnerami oraz konsekwentny wzrost liczby współpracujących z nami salonów dealerskich przy udzielanym finansowaniudodaje.