Szukaj na stronie

Lista komunikatów Santander Leasing

Firmy transportowe mogą liczyć na łatwiejsze finansowanie inwestycji

16 stycznia 2023

W związku z tym, jak istotny dla polskiej gospodarki jest transport drogowy (udział sektora transportu i magazynowania w polskim PKB wynosi 6 proc.) spółka postanowiła uruchomić możliwość finansowania transportu ciężkiego w procedurze uproszczonej do wartości 1 miliona złotych.

To szczególnie ważne dla polskich firm, ponieważ pojazdy zarejestrowane w naszym kraju wykonują największą (20 proc.) pracę przewozową spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Jak wskazują ostatnie dane Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego w całym 2022 roku w Polsce przybyło 36 061 szt. nowych pojazdów użytkowych o DMC pow. 3.5t co oznacza wzrost o +5,9 proc. w skali roku. W grupie samochodów ciężarowych o DMC poniżej 3.5t rejestracji było 34 705, czyli o 6,8 proc. więcej niż w 2021 r.

- Transport drogowy towarów ma krytyczne znaczenie dla wytwarzania polskiego PKB. Z roku na rok pełni również coraz większą rolę w gospodarce europejskiej. Jeszcze w 2008 r. polscy przewoźnicy wozili 8 proc. towarów transportowanych drogami z Niemiec do Francji. Z kolei, według danych Eurostatu za 2021 r. rodzime firmy transportowe odpowiadają już za blisko 20 proc. prac przewozowych dokonywanych na terenie starego kontynentupodkreśla Jakub Poręcki, dyrektor zarządzający obszarem małych i średnich przedsiębiorstw w Santander Leasing. – Z drugiej strony, prognozy analityków Transport Intelligence pokazują, że przewozy krajowe mają rozwijać się w tempie 0,7 proc., a to znacznie wolniej niż obsługa transportu międzynarodowego, który wzrośnie o 2,1 proc.

Kryteria wyboru finansowania a nowe finansowanie transportu

Dla klientów sektora MŚP istotne coraz częściej jest połączenie jakościowych parametrów oferty z jej atrakcyjnością. Wskazują na to obserwacje poparte wynikami badań Leasing Index realizowanych przez Santander Leasing nieprzerwanie od 2016 r. W znacznej większości przypadków klienci wskazywali, że na wybór dostawcy usług leasingowych ma wpływ już nie tylko atrakcyjność cenowa, ale również czynniki pozacenowe, takie jak oferta dopasowana do potrzeb (aż 41 proc.), czy też bezpieczne i przejrzyste zapisy w umowie (28 proc.).

- Biorąc pod uwagę tempo rozwoju transportu drogowego w ostatnich latach i jego oddziaływanie na gospodarkę i branże - szczególnie handel i przemysł, które nie mogą bez niego funkcjonować, postanowiliśmy jeszcze bardziej ułatwić naszym klientom dostęp do finansowania i wprowadzić procedurę uproszczoną dla transportu ciężkiego do wartości 1 miliona złotych. Z perspektywy przedsiębiorców zainteresowanych realizacją inwestycji oznacza to mniej formalności i krótszy czas oczekiwania na przedmiot leasingu. Dodatkowo, odpowiadamy na oczekiwania klientów, dla których ważnym czynnikiem przy wyborze leasingodawcy są kryteria pozacenowe - wskazuje Jakub Poręcki.

W ramach uruchomionej procedury uproszczonej oferta obejmuje finansowanie do wartości 1 miliona złotych nowe i używane (nie starsze niż 6 lat) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie powyżej 3.5t, ciągniki siodłowe i balastowe, naczepy oraz przyczepy pow. 3.5t. Maksymalny okres udzielonego finansowania może wynieść aż 72 miesiące, a udział własny wynosi od 0 do 10 proc.