Szukaj na stronie

Lista komunikatów Santander Leasing

Finansowanie z EBI ponownie dostępne

2 lutego 2023

W oparciu o umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), proponujemy klientom z segmentu MŚP oraz Agro finansowanie w formie leasingu lub pożyczki na atrakcyjniejszych warunkach i niższej marży, niż standardowo dla tego typu transakcji.

Minimalny czas trwania umowy nie zostaje z góry narzucony, a transakcja może być realizowana w ramach procedury uproszczonej, jak i standardowej. Z finansowania w ramach współpracy z EBI mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy: 

  • nie zatrudniają więcej niż 250 osób, 
  • generują obrót mniejszy niż 50 mln EUR lub 
  • posiadają aktywa mniejsze niż 43 mln EUR rocznie.

Więcej informacji o ofercie oraz jak z niej skorzystać znajduje się w sekcji: 

Jesteśmy otwarci na współpracę z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, aby wykorzystywać dostępne środki finansowe na ważne społecznie cele, przede wszystkim takie jak wsparcie MŚP czy finansowanie inwestycji neutralnych dla klimatu. Współpraca z Grupą EBI pozwoli jeszcze bardziej zaangażować się we wspieranie firm z sektora MŚP i sfinansować inwestycje w trudnym okresie związanym z wahaniami nastrojów w poszczególnych sektorach polskiej gospodarki.

Współpraca z EBI jest kolejnym projektem, w który Santander Leasing angażuje się wspólnie z uznaną międzynarodową instytucją finansową. W 2021 roku w ramach współpracy z Bankiem Rozwoju Rady Europy, spółka pozyskała 150 milionów euro na finansowanie środków trwałych i sprzętu produkcyjnego niezbędnego do prowadzenia podstawowej działalności firmom z sektora MŚP. Wcześniej, w roku 2019, dzięki współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR), spółka otrzymała 80 mln euro na finansowanie modernizacji polskich przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej, energii odnawialnej, zarządzania odpadami czy zasobami wody oraz inne projekty związane z ochroną środowiska naturalnego.