Szukaj na stronie

Lista komunikatów Santander Leasing

Badanie „Leasing Index 2023” - leasing to nadal druga najczęściej wykorzystywana przez małe firmy forma finansowania.

9 października 2023

Najnowsza, 4 już edycja badania „Leasing Index” zrealizowanego przez Santander Leasing wskazuje, że korzystanie z leasingu (obecnie lub w przeszłości) deklaruje obecnie 36 proc. małych firm. Zainteresowanie leasingiem wzrosło o 19 pp. wśród firm, które zatrudniają od 10 do 49.

Wykres 1: Korzystanie z zewnętrznych form finansowania wśród firm

W porównaniu do badania Leasing Index przeprowadzanego w poprzednich latach, w 2023 roku spadło wykorzystanie wszystkich zewnętrznych form finansowania. Korzystanie z leasingu (obecnie lub w przeszłości) deklaruje obecnie 36 proc. przedsiębiorstw zatrudniających na stałe do 49 pracowników. Odsetek korzystających spadł więc o 13 pp. w porównaniu do 2021 roku, a w porównaniu do 2019 roku – o 7 pp. Natomiast wykorzystanie wynajmu długoterminowego obecnie deklaruje 13 proc. badanych firm. W porównaniu do 2021 roku odsetek ten spadł o 2 pp. 

- Warto w tym miejscu zaznaczyć, że spadek zainteresowania leasingiem odnotowano w grupie małych firm, które zatrudniają maksymalnie 9 pracowników. Jednak zupełnie odwrotną tendencję zaobserwowano wśród większych firm, zatrudniających więcej niż 10 pracowników, gdzie w porównaniu do naszego badania z 2021 r. wzrost wyniósł aż 19 pp.podkreśla Tomasz Jąder, prezes zarządu Santander Leasing.  – Ten poziom wzrostu odzwierciedla również dynamikę inwestycji w pierwszym półroczu br., gdzie w naszym przypadku wartość udzielonego finansowania na ich realizację wzrosła o 16 proc. r/r. Na pewno pozytywny wpływ na to miała dynamika zamówień w przemyśle, a także zwiększona dostępność pojazdów, które odgrywają główną rolę w naszej branży. Te czynniki z pewnością będą determinować kolejne wzrosty odnotowane w poszczególnych segmentach rynku, co potwierdzają prognozy Związku Polskiego Leasingu. Zakładają one, że łączne aktywa finansowane przez firmy leasingowe na koniec roku 2023 mogą wynieść rekordowe ponad 100 mld zł, co oznaczałoby wzrost rok do roku na poziomie 16 proc. r/r.  – dodaje.

Jeśli chodzi o zewnętrzne źródła finansowania największy spadek w porównaniu do poprzednich fal badania odnotowano w przypadku kredytów (o 23 pp.), na co oczywiście wpływ mogła mieć obecna sytuacja na rynku kredytowym i wysokie stopy procentowe. Duży spadek można zauważyć także w obszarze dotacji i subwencji krajowych (o 17 pp.), co jest odzwierciedleniem ograniczenia dotacji dla przedsiębiorców po okresie covidowym. Należy jednak zaznaczyć, że obecne korzystanie z dotacji krajowych wciąż utrzymuje się na wyższym poziomie niż przed pandemią. Wnioski ze zrealizowanej czwartej edycji badania Leasing Index są jednoznaczne - leasing zadomowił się wśród polskich przedsię biorców. Nie zmieniła tego zarówno epidemia COVID, wybuch wojny w Ukrainie czy też kryzys gospodarczy, z którym obecnie przedsiębiorcy się zmagają. 

- Badane przez nas firmy potwierdzają apetyt  na  zewnętrzne finansowanie w formie leasingu. Spośród wszystkich przebadanych podmiotów aż 33 proc. planuje skorzystać z leasingu w przypadku przyszłych zakupów samochodów, maszyn czy sprzętu. Pod tym względem leasing wyprzedził kredyty i pożyczki bankowe, które jeszcze w 2021 roku były wskazywane częściej niż leasing mówi Mariusz Włodarczyk, dyrektor zarządzający Santander Leasing.

Wykres 2: Źródła finansowania brane pod uwagę w przypadku przyszłych inwestycji

Branże korzystające z leasingu oraz czynniki wyboru zewnętrznego finansowania

Jak wynika z badania Leasing Index, różnice w świadomości zalet leasingu zależą od wielkości firmy oraz od sektora, w którym firma prowadzi działalność.  Aż 54 proc. firm z sektora produkcyjnego wskazuje, że obecnie korzysta z leasingu, z handlowego 41 proc., budowlanego 36 proc., a usługowego 20 proc. Czynniki pozacenowe odgrywają najważniejszą rolę przy wyborze leasingodawcy w przypadku firm, które już korzystają z leasingu. 27 proc. badanych wybiera firmę leasingową w oparciu o polecenie znajomego lub innego przedsiębiorcy. Z kolei
w przypadku wynajmu długoterminowego dla 28 proc. firm najważniejszym czynnikiem jest dopasowanie oferty do ich potrzeb. Przedsiębiorcy zazwyczaj są zadowoleni z warunków, na których oferowane są formy finansowania. Niemniej, poziom ich zadowolenia z większości z nich spadł w porównaniu do 2021 roku. Leasing i wynajem długoterminowy są jednymi z najlepiej ocenianych źródeł finansowania, jednakże więcej badanych oceniło warunki, na których są oferowane jako „raczej dobre” (66 proc. w przypadku leasingu i 70 proc.
w przypadku wynajmu) niż „zdecydowanie dobre” (kolejno 12 proc. i 18 proc.).

Wykres 3: Czynniki decydujące o wyborze firmy leasingowej

- Trend wzrostowy istotności czynników pozacenowych zaobserwowany w poprzednim badaniu utrzymuje się także w 2023 roku. Należy jednak zaznaczyć, że większe niż dotychczas znaczenie zyskało posiadanie wcześniejszych doświadczeń z firma leasingową, zarówno poprzez polecenie, jak i własne doświadczenia we współpracy usługodawcą. Najwyższa istotność aspektów związanych ze znajomością partnera finansowego nie dziwi w obecnej sytuacji rynkowej, gdzie firmy, zwłaszcza w cięższych dla siebie czasach, szukają sprawdzonych dostawców usług finansowych. Największe spadki zaobserwowaliśmy w ocenie istotności dopasowania oferty do potrzeb (o 18 pp.) oraz kwestii najniższej ceny (o 27 pp.). W 2021 roku czynniki te znajdowały się na pierwszych dwóch miejscach, obecnie odpowiednio trzecie i piąte miejscepodsumowuje Mariusz Włodarczyk.

Pobierz Leasing Index 2023 - cz. 1