Szukaj na stronie

Lista komunikatów Santander Leasing

Wzrost wyników Santander Leasing za pierwsze półrocze na poziomie 16 proc. r/r.

3 sierpnia 2023

Jak podaje Związek Polskiego Leasingu (ZPL) w pierwszym półroczu 2023 r. branża leasingowa sfinansowała środki trwałe o łącznej wartości 47,8 mld zł (+14,9 proc. r/r). Na tym tle bardzo dobrze wypadł Santander Leasing, który sfinansował inwestycje o wartości prawie 3,8 mld zł, co dało 16 proc. wzrost wartości udzielonego finansowania.

Bardzo dobre wyniki osiągnięte przez branżę leasingową skorelowane są bezpośrednio ze zwiększoną dostępnością pojazdów, które odgrywają główną rolę w branży, a co za tym idzie przyrostem inwestycji realizowanych przez przedsiębiorców. Z drugiej strony należy podkreślić, że pozytywny wpływ na gospodarkę i rynek leasingu miał także wysoki poziom eksportu. Jak wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, tylkocw pierwszym kwartale br. zanotowano pozytywny wynik eksportu netto, który wyniósł aż +4,3 p. proc. (wobec +1,7 p. proc. w 4 kw. 2022 r.). Dodatnie saldo wymiany handlowej wyniosło 13,6 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, eksport wzrósł o 12,5 proc., a import o 3 proc. Działalność eksportowa polskich firm imponuje, powoduje też ten efekt, że Polska jest jednym z wiodących dostawców konsumpcyjnych dóbr trwałych na rynek Unii Europejskiej. Z prognoz Krajowej Izby Gospodarczej wynika, że w 2023 roku eksportcz Polski może wzrosnąć o dalsze 14,5 proc rok do roku.

- Na te wskaźniki na pewno bardzo pozytywny wpływ miała dynamika zamówień w przemyśle,  napędzała nasze rodzime firmy, które pomimo zauważalnego wyhamowywania gospodarki jednak realizowały swoje inwestycje. W tym miejscu należy zatem podkreślić, że biorąc pod uwagę obecne wyzwania, z którymi mierzą się przedsiębiorcy, cała branża leasingowa wypadła rewelacyjnie odnotowując pozytywne przyrosty w strategicznych dla nas segmentach rynku podkreśla Mariusz Włodarczyk, dyrektor zarządzający Santander Leasing.

Pojazdy z mocnym odbiciem

Według danych ZPL rynek leasingu odnotował dodatni wskaźnik jeśli chodzi o dynamikę finansowania pojazdów, gdzie w przypadku pojazdów osobowych wyniosła ponad 22 mld zł (+27 proc r/r), a ciężarowych ponad 11 mld zł (+16 proc. r/r). W przypadku Santander Leasing cały segment pojazdów odnotował wynik ponad 2 mld zł z dynamiką prawie 32 proc. r/r.,
w tym pojazdów osobowych, których wartość finansowania wyniosła prawie 1,3 mld zł (ponad 42 proc. r/r).

- Jak wynika z analizy Samar dane skumulowane wykazują wzrost sprzedaży w 2023 roku o 10,76 proc. Liczba rejestracji nowych samochodów osobowych oraz dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony wzrosła w czerwcu 2023 r. o 5,56 proc. r/r i wyniosła 47 617 szt. Dane jednoznacznie wskazują, że przedsiębiorcy zainteresowani zakupem nowych pojazdów posiadają w tym roku znacznie większą skłonność do realizacji tych inwestycji, spowodowane jest to m.in. dostępnością aut. Potwierdzają to także nasze wyniki za pierwsze półrocze br. wskazuje Artur Kozioł, dyrektor rynku samochodów lekkich w Santander Leasing.  Cieszy nas również fakt, że sukcesywnie zwiększamy portfel finansowania eko-pojazdów. W kontekście całego rynku pojazdów lekkich zanotowaliśmy ich wysoką dynamikę,  gdzie w przypadku pojazdów elektrycznych wyniosła ona prawie 76 proc. r/r, a jeśli chodzi o pojazdy hybrydowe prawie 165 proc. r/r.dodaje.

Maszyny i urządzenia w miarę stabilnie

Dane ZPL za pierwsze półrocze br. w segmencie maszyn i urządzeń wskazują, że rynek leasingu odnotował lekki bo 2 proc. spadek przy wartości finansowania na poziomie 12 mld zł. Na tle rynku dane Santander Leasing wypadły lepiej rejestrując 1 proc. spadek w całym segmencie, ale z bardzo dobrymi wskaźnikami w obszarze maszyn dla przemysłu spożywczego (+118 proc. r/r), sprzętu budowlanego (+ 31 proc. r/r), maszyn do produkcji tworzyw sztucznych (+10 proc. r/r) czy segmentu agro (+4,6 proc. r/r).

Jak wskazuje prognoza ZPL łączne aktywa finansowane przez firmy leasingowe na koniec roku 2023 mogą wynieść rekordowe ponad 100 mld zł co oznaczałoby wzrost rok do roku na poziomie 16 proc. r/r.