Ankieta
Najczęściej wyszukiwane:

Santander Leasing będzie udzielał korzystnych pożyczek dla klientów MŚP dotkniętych Covid-19

6 października 2020

Santander Leasing podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, dotyczącą udzielania pożyczek ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

W ramach podpisanej umowy, do końca 2020 r. Spółka będzie oferować wsparcie w postaci nieoprocentowanego finansowania dla małych i średnich przedsiębiorców z województwa pomorskiego w formie pożyczki płynnościowej. Pula środków pomocowych dla firm w tym regionie wynosi 75 mln zł.

Pożyczki płynnościowe z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój umożliwiają sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. Jest to finansowanie udzielane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, zatrudniającym max. 250 pracowników o rocznym przychodzie nieprzekraczającym 50 mln EUR. Pozyskane przez przedsiębiorcę środki mogą zostać przeznaczone m.in. na: wynagrodzenia pracowników (w tym także składki ZUS, US), koszty personelu pracującego na terenie firmy, będącego formalnie na liście płac podwykonawców, pokrycie zobowiązań publiczno-prywatnych oraz zobowiązań handlowych, zaległych faktur, kosztów użytkowania infrastruktury, zakup towarów czy też zobowiązania i wydatki nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.

- Pomagamy klientom od pierwszych dni pandemii m.in. poprzez bezpłatne zmiany harmonogramów i odraczanie spłaty rat leasingu lub pożyczki. Podpisanie umowy z BGK i pozyskanie środków ma dla nas podwójny wymiar. Przede wszystkim, daje nam możliwość zaoferowania małym i średnim firmom pożyczek ze środków unijnych na utrzymanie ich bieżącej działalności. To także wyraz zaufania do nas ze strony państwowych instytucji, jesteśmy partnerem w gwarantowaniu bezpieczeństwa przedsiębiorcom w tym trudnym czasiepodkreśla Tomasz Jąder, prezes zarządu Santander Leasing. Chcemy, aby środki w ramach uruchomionego programu zostały wykorzystane na ważne społecznie cele, takie jak wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, utrzymanie miejsc pracy i zapłata wynagrodzeń dla pracowników. – dodaje.

Santander Leasing udziela Pożyczek Płynnościowych POIR dla firm z segmentu MŚP, które mają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego, niezależnie od branży prowadzonej działalności. Przedsiębiorcy nie poniosą kosztów otrzymanego finansowania, gdyż pożyczki zwolnione są z oprocentowania oraz opłat i prowizji za ich udzielenie i obsługę. Obsługa programu w przeważającej mierze prowadzona będzie zdalnie, a firmy zainteresowane pozyskaniem wsparcia finansowego mogą składać wnioski do Santander Leasing w formie elektronicznej przez portal obsługi klienta eBOK24. Otrzymane przez Spółkę wnioski zostaną rozpatrzone maksymalnie do 14 dni, a wypłata środków zostanie zrealizowana w ciągu 30 dni od ustanowienia zabezpieczeń. Więcej szczegółowych informacji pod adresem santanderleasing.pl.

***
Santander Leasing to firma z ponad 20-letnim doświadczeniem. Jest wieloletnim liderem finansowania maszyn i urządzeń, w ścisłej czołówce firm leasingowych. Jako uniwersalny leasingodawca oferuje finansowanie szerokiej gamy środków trwałych klientom z sektora małych i średnich firm oraz korporacyjnym. Od zawsze kładzie nacisk na wysoką jakość świadczonych usług oraz gwarancję rzetelności we współpracy z klientami. Docenili to przedsiębiorcy, którzy przyznali spółce Santander Leasing nagrodę Marki Godnej Zaufania w roku 2020.

Więcej informacji mediom udziela:
Dominika Jakubowska
Biuro Prasowe Santander Leasing
Kom: +48 510 027 055
E-mail: dominika.jakubowska@santanderleasing.pl