Szukaj na stronie

Lista komunikatów Santander Leasing

Ważne

Pamiętaj, że oszuści dalej są aktywni

27 marca 2023

Uważaj na nowe metody przestępców, które mają zatuszować prawdziwy cel pozornie atrakcyjnych ofert podnajmu leasingowanego samochodu.

Uważaj na pozornie atrakcyjne oferty podnajmu leasingowanego samochodu. Oszuści wymyślają coraz więcej tricków i sposobów, aby ukryć ich prawdziwy cel. Jeśli dałeś się namówić i straciłeś kontrolę nad pojazdem, na który udzieliliśmy Tobie finansowania, niezwłocznie skontaktuj się z nami. Pamiętaj, w takim przypadku czas działa na Twoją niekorzyść! Im później nas o tym poinformujesz, tym bardziej dotkliwe mogą być dla Ciebie konsekwencje. 

Na czym to polega

Od jakiegoś czasu na rynku leasingowym działają podmioty, tzw “pośrednicy”, którzy wyszukują klientów firm leasingowych z dobrą historią kredytową. Proponują im, aby zaangażowali się w pozornie zyskowny biznes, który polega na oddaniu w najem leasingowanego samochodu. 

Najczęściej firmą, która bierze taki samochód w najem od klienta firmy leasingowej, jest podmiot lub wypożyczalnia zagraniczna, np. francuska, hiszpańska czy też z innych krajów. Tacy pośrednicy obiecują klientowi łatwy zarobek. Nie informują go jednak o ogromnym ryzyku, jakie się z tym wiąże, a tym bardziej o tym, że takie działanie klienta jest bezprawne i stanowi, lub może stanowić, poważne naruszenie umowy leasingu.  

Nowy rok, nowe metody oszustw

Oszuści wymyślają też coraz więcej sposobów, aby przekonać klienta, że taka oferta nie niesie za sobą ryzyka, a transakcja jest bezpieczna, dzięki czemu skuteczniej usypiają jego czujność. 
Po co te samochody są wynajmowane: najczęściej przekazywane są do wypożyczalni samochodów, uczestniczą w nielegalnych wyścigach, są wykorzystywane przez dilerów narkotyków lub w innym nielegalnym celu. 
Wiele przypadków wskazuje na to, że taki najem kończy się całkowitym zniszczeniem lub utratą samochodu i w efekcie nie wraca on do klienta. 

Jakie są konsekwencje

Konsekwencje takiego wynajmu dla klienta firmy leasingowej są wyjątkowo dotkliwe. Zakłady ubezpieczeń z reguły odmawiają pokrycia szkód w takich samochodach i wypłaty odszkodowania. Z kolei firma leasingowa może:

 • rozwiązać umowę, 
 • żądać zwrotu pojazdu (którego klient nie może przecież zwrócić), 
 • a po rozliczeniu umowy - wezwać klienta do pokrycia kwot z rozliczenia. 

W większości przypadków proceder ten dotyczy drogich luksusowych samochodów, tym samym klient zostaje z kłopotami i ogromnym długiem, którego spłaty domaga się leasingodawca.

Pamiętaj! To Ty ponosisz konsekwencje działania podmiotów, którym oddajesz samochód i to na Ciebie spadnie konieczność spłaty umowy pomimo zniszczenia samochodu. 

Jak to działa:

 1. Zgłasza się do Ciebie pośrednik, który proponuje Ci udział w zysku z wynajmu leasingowanego samochodu, najczęściej za granicą (np. Francja, Hiszpania, kraje Beneluxu, ale nie tylko).
   
 2. Przekonuje Cię, że możemy nie wyrazić zgody na oddanie pojazdu do używania innej osobie, dlatego lepiej jest nas nie informować o tym, że samochód zostanie wynajęty.
   
 3. Możesz dostać do podpisania z pośrednikiem umowę i przez kilka pierwszych miesięcy otrzymujesz ustaloną kwotę. Niestety później najczęściej pieniądze przestają wpływać, a kontakt z pośrednikiem urywa się. 
   
 4. Pośrednik od razu po oddaniu przez Ciebie samochodu przekazuje go do wypożyczalni, która często działa niezgodnie z prawem lub używa samochodu do działań niezgodnych z prawem (nielegalne wyścigi, handel narkotykami itp). 
   
 5. Pośrednicy wymyślili nową metodę tuszowania swoich działań i coraz częściej dokonują nielegalnego przerejestrowania Twojego samochodu lub zmieniają tablice na tzw. tablice warsztatowe WW, które uzyskuje się we Francji na czas dłuższych napraw. W efekcie tracisz kontrolę nad samochodem, odnalezienie go staje się dużo trudniejsze, a pośrednikowi łatwiej jest używać go niezgodnie z prawem. 
   
 6. Samochód użytkowany jest najczęściej w sposób ekstremalny - szkody całkowite, jak np. spalenie, zdarzają się stosunkowo często.
   
 7. W przypadku, gdy zagraniczna policja informuje nas o zatrzymaniu samochodu i konieczności jego odbioru z zagranicznego parkingu, to Ty ponosisz wysokie koszty transportu z zagranicy.
   
 8. Zdarza się, że przyczyną zatrzymania pojazdu przez policję zagraniczną jest brak odpowiedniego ubezpieczenia, wymaganego w danym kraju.
   
 9. O tym, co działo się z samochodem, dowiadujesz się często dopiero od nas. Znane nam są przypadki, że nie można było odebrać samochodu od użytkownika lub wypożyczalni, z grożeniem lub zastraszaniem klientów włącznie.
   
 10. Jeśli pośrednik zarejestrował samochód na tablice warsztatowe, ryzyko całkowitego utracenia samochodu jest jeszcze wyższe. 
   
 11. Nie akceptujemy takich zasad korzystania z oddanego w leasing samochodu, więc w efekcie umowa, którą podpisałeś z firmą leasingową, zostaje rozwiązana, a Ty zobowiązany jesteś zapłacić pełną kwotę z umowy wraz z wszystkimi kosztami dodatkowymi. 
   
 12. Zgłoszone przez Ciebie szkody najczęściej kończą się odmową wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela. Przyczyną odmowy bywa przywłaszczenie samochodu przez osoby trzecie, użytkowanie pojazdu w nielegalnych lub związanych z przestępstwem celach, niezachowanie odpowiedniej ostrożności.
   
 13. W efekcie zostajesz bez samochodu, z wysokim zobowiązaniem do zapłaty. 

Co sugerujemy?

Zapoznaj się z zasadami dotyczącymi korzystania z przedmiotu.

 • Używanie przedmiotu przez Twoich pracowników oraz domowników jest zgodne z umową i nie wymaga uzyskania odrębnej zgody.
 • Nie wyrażamy zgody na:
  • przekazanie przedmiotu do wypożyczalni, zarówno polskiej, jak i zagranicznej (zakaz ten nie dotyczy wypożyczalni prowadzonej przez Ciebie w Polsce w ramach działalności gospodarczej)  
  • dalsze przekazywanie przedmiotu przez osoby trzecie do używania innym podmiotom,
  • oddanie przedmiotu do używania osobom lub podmiotom, które są objęte polskimi lub międzynarodowymi sankcjami lub środkami ograniczającymi.

Sprawdź i wykonaj zalecenia, które wynikają z umowy ubezpieczenia, przewidziane na wypadek oddania przedmiotu do używania osobie trzeciej.

 • nie oddawaj w najem lub do używania leasingowanego samochodu osobom trzecim bez naszej zgody, nawet jeśli otrzymasz z pozoru legalnie wyglądającą umowę najmu pojazdu; nie daj się skusić obietnicami pozornie wysokich zysków z takiego najmu,
 • poinformuj nas niezwłocznie, jeśli już otrzymałeś taką ofertę najmu, rozważymy, czy wymaga to zgłoszenia organom ścigania; sam też możesz złożyć zawiadomienie na policję, jeśli uważasz że sprawa wygląda podejrzanie,
 • przekazanie samochodu do używania osobom trzecim bez naszej zgody stanowi istotne naruszenie umowy leasingu i jest podstawą do jej rozwiązania w trybie natychmiastowym,
 • oszuści mogą być zainteresowani samochodami, które są finansowane leasingiem, ale nie tylko; mogą być zainteresowani samochodami, które używasz na podstawie umowy najmu lub też na które zaciągnąłeś pożyczkę,
 • jeśli utraciłeś kontrolę nad swoim pojazdem, poinformuj nas o tym niezwłocznie.