Najczęściej wyszukiwane:

"Leasing Index" – kryteria wyboru firmy leasingowej

15 grudnia 2016

Z badań „Leasing Index” zrealizowanych na zlecenie BZ WBK Leasing wynika, że 35 proc. przedsiębiorców z segmentu MŚP kieruje się kryterium ceny przy wyborze firmy leasingowej. Z roku na rok rośnie jednak rola kryteriów poza cenowych.

Od lat przedstawiciele przedsiębiorstw zorientowani na zewnętrzne finansowanie decydują się na firmy leasingowe przede wszystkim kierując się takimi kryteriami jak cena (35 proc.). Na wybór konkretnego finansowania wpływ miały również – oferta dopasowana do potrzeb (13 proc.), a także konto w banku, który oferuje również leasing.

- Powyższe wskazania tylko potwierdzają trend mówiący o tym, że połączenie jakościowych parametrów oferty i jej atrakcyjność rozumiana jako cena odgrywają coraz większą rolę z perspektywy przedstawicieli MŚP w Polsce. Wskazują na to nasze długoletnie badania w tym zakresie. W tegorocznej edycji badania wyraźnie dominującym czynnikiem wpływającym na wybór spółki leasingowej jest właśnie cena. Przedsiębiorstwa zwykle porównują oferty kilku leasingodawców i decydują się na tą, która oferuje najbardziej korzystne warunki finansowe – podkreśla Tomasz Jąder, wiceprezes Zarządu BZ WBK Leasing.

- Warto zauważyć, że zaskakująco wysoki odsetek badanych – bo aż 15 proc. firm – nie jest w stanie wskazać głównego czynnika wyboru. Z komentarzy zarejestrowanych podczas przebiegu badania wynika, iż to sam proces wyboru przedmiotu leasingu, rozmowy z dostawcą były również istotne przy podjęciu decyzji, a późniejszy wybór leasingodawcy zszedł na drugi plan - dodaje

Z analiz przeprowadzonych przez Spółkę wynika, że przyczyny wyboru konkretnej firmy leasingowej zależą od wielu czynników. Klienci w znaczniej większości przypadków wskazywali, że wybór dostawy usług leasingowych związany był z najbardziej atrakcyjną ofertą na co składa się wiele czynników, nie do końca związanych z samym kryterium ceny. Przedsiębiorcy poza ceną (35 proc.) zwracają również uwagę na inne elementy, takie jak dopasowanie oferty do potrzeb przedsiębiorstwa (13 proc.) czy też wybór takiej, która miała przejrzyste i bezpieczne zapisy umowy (11%).

Co równie ciekawe, z przebadanych przez BZ WBK Leasing czterech branż wynika, że niezależnie od specjalizacji i wielkości firmy kryterium atrakcyjności oferty jest najważniejszym czynnikiem przesądzającym o wyborze firmy leasingodawcy. Wart podkreślenia jest fakt, że istnieją jednak istotne rozbieżności w ramach pozostałych czynników, w zależności od wielkości firmy. Takie elementy jak dopasowanie oferty do potrzeb, znajomość firmy czy polecenie finansującego to kwestie dużo istotniejsze dla małych firm, podczas gdy wśród średnich przedsiębiorców częściej decyduje cena, parametry związane z przejrzystymi i bezpiecznymi zapisami umowy i wcześniejsze doświadczenia z danym leasingodawcą.

Kryterium wyboru oferty leasingowej jest uzależnione od branży

Osobną kwestią w przypadku analizy kryteriów wyboru firmy leasingowej są wyniki badania w rozbiciu na poszczególne cztery branże – budowlanej, handlowej, produkcyjnej i usługowej.

- W przypadku przedsiębiorców działających w sektorze budowalnym aż 60 proc. respondentów wskazało cenę jako ważny element wyboru leasingodawcy. Powodem tego jest choćby otoczenie w jakim przedsiębiorcy budowlani funkcjonują, gdzie funkcjonują na co dzień niskie marże połączone z dużą konkurencją rynkową – mówi Tomasz Jąder, wiceprezes Zarządu BZ WBK Leasing. - Zupełnie odwrotnie sytuacja wygląda w usługach, gdzie poziom marż jest znacznie wyższy i uzależniony od jakości świadczonych usług kryterium ceny nie jest już tak istotne i inne czynniki determinują wybór partnera inwestycyjnego – dodaje.

Wracając do sektora budowlanego, w tym przypadku do czasu zmian w zakresie prawa zamówień publicznych to kryterium ceny będzie stanowiło najważniejszy czynnik prowadzonego biznesu. Nie bez znaczenia w tym konkretnym przypadku wygląda kwestia polecenia firmy finansującej. Dla prawie 20 proc. przedsiębiorców funkcjonujących w branży budowlanej polecenie finansującego ma istotny wpływ na wybór leasingodawcy. Nieco inaczej w przypadku kryterium ceny sytuacja wygląda w branży usługowej gdzie odsetek wskazań stanowił 35 proc., w handlowej 32 proc., a w produkcyjnej 24 proc.