Ankieta
Najczęściej wyszukiwane:

Informacja dotycząca działań realizowanych w związku z wirusem Covid-19 (koronawirus)

13 marca 2020

Grupa Santander aktywnie monitoruje sytuację dotyczącą koronawirusa. Działamy zgodnie z wytycznymi odpowiednich władz. Wdrażamy w życie rekomendacje i zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia oraz instytucji rządowych na każdym z rynków, gdzie obecna jest Grupa Santander. Działania takie realizowane są także na rynku polskim, przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Santander Bank Polska.

Santander Leasing

Aktywnie podejmujemy działania profilaktyczne. Chcemy zapewnić bezpieczne i higieniczne środowisko klientom i pracownikom. Dążymy do zminimalizowania ryzyka rozprzestrzenienia się wirusa – w pierwszej kolejności dbamy o nasze wspólne bezpieczeństwo.

Ograniczamy liczbę uczestników spotkań, część z nich organizujemy zdalnie - poprzez tele/ wideokonferencje. Duże wydarzenia firmowe zostały przeniesione na późniejszy termin. Odwołaliśmy udział naszych przedstawicieli w konferencjach, targach i seminariach. Ograniczyliśmy do absolutnego minimum podróże służbowe krajowe, a podróże zagraniczne są zawieszone. Placówki i biura są wyposażone w odpowiednie środki dezynfekujące.

Dodatkowo rozdzielamy lokalizacje i część naszych pracowników już pracuje zdalnie. Kolejne kroki będziemy podejmować w zależności od rozwoju sytuacji i rekomendacji odpowiednich służb.

Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa dla naszych klientów i pracowników.

Naszym priorytetem jest również zapewnienie naszym klientom dostępu do naszych usług.

Dbając o wspólne bezpieczeństwo zalecamy korzystanie ze zdalnych kanałów dostępu do naszych usług poprzez:

Jesteśmy przekonani, że działania te są adekwatne do realizacji usług dla naszych obecnych oraz nowych klientów.

Przepraszamy za niedogodności w przypadku utrudnionego kontaktu lub ewentualnych opóźnień w realizacji zadań.