Szukaj na stronie

Lista komunikatów Santander Leasing

Historycznie rekordowy rok dla Santander Leasing – wartość inwestycji za 2021 r. osiągnęła poziom 6,8 mld zł.

15 lutego 2022

Jak podaje ZPL w całym 2021 r. branża leasingowa sfinansowała środki trwałe o łącznej wartości 88 mld zł (+30,7 proc. r/r). Na tym tle rewelacyjnie wypadł Santander Leasing, który sfinansował inwestycje o rekordowej wartości 6,8 mld zł (+28,3 proc. r/r), odnotowując dwucyfrowe wzrosty w finansowaniu kluczowych segmentów rynku.

  • ponad 3,7 mld zł (+28,4 proc. r/r) wyniosły inwestycje realizowane przez Spółkę w segmencie pojazdów
  • ponad 3 mld zł (+ 28,2 proc. r/r) to poziom inwestycji w maszyny i urządzenia

Covid-19 i wynikające z pandemii perturbacje rynkowe były głównym wyzwaniem ostatnich dwóch lat. Tym bardziej cieszy fakt, że dzięki współpracy z klientami i podejmowanym działaniom w celu wsparcia ich firm w tym okresie, branża leasingowa zamknęła 2021 r. rekordowo wysokim wynikiem. Czynnikiem determinującym nasze wskaźniki był pozytywny odczyt  dla polskiego PKB za zeszły rok, który wg szacunków GUS wzrósł o 5,7 proc. po spadku o 2,5 proc. w 2020 r. Dla firm leasingowych, ściśle powiązanych z nastrojami inwestycyjnymi i koniunkturą w poszczególnych branżach gospodarki, ale też będących bardzo blisko klientów i  ich potrzeb , ubiegły rok był bardzo dobry i potwierdził zdolność do szybkiej adaptacji do zmieniających się warunków. W sumie przyczyniło się to do osiągnięcia tych wzrostów - podkreśla Mariusz Włodarczyk, dyrektor zarządzający Santander Leasing.

Rekordowe wyniki w pojazdach

Według danych ZPL branża leasingowa w zeszłym roku sfinansowała pojazdy osobowe o wartości 32,7 mld (+23 proc. r/r), dostawcze do 3,5 t. o łącznej wartości 6,5 mld zł (+22,6 proc. r/r) oraz pojazdy ciężkie o łącznej wartości 19,3 mld zł, przy dynamice na poziomie 63 proc. r/r.  Santander Leasing na tle rynku wypadł bardzo dobrze rejestrując wzrost inwestycji w całym segmencie pojazdów +28,4 proc. r/r przy wartości sfinansowanych inwestycji ponad 3,7 mld zł. Spółka, przy tych uwarunkowaniach rynkowych osiągnęła również imponujące dwucyfrowe wzrosty wartości finansowania zarówno w kategorii pojazdów lekkich (+11,5 proc. r/r) przy wartości ponad 2 mld zł, ciężarowych (prawie +40 proc. r/r) i wartości prawie 700 mln zł, w tym pojazdów ciężarowych do 3,5t (+23 proc. r/r) i wartości finansowania na poziomie ponad 430 mln zł oraz pojazdów powyżej 3,5t (prawie +80 proc. r/r) o wartości 265 mln zł.

- W kontekście całego rynku pojazdów lekkich należy również wyróżnić nasz bardzo dobry wynik jeśli chodzi o finansowanie eko-pojazdów, które osiągnęło w całym 2021 r. wartość 317 mln zł, co oznacza wzrost o 78 proc. r/rmówi Jakub Poręcki, dyrektor zarządzający, obszar małych i średnich przedsiębiorstw w Santander Leasing - Od lat naszą ambicją jest wyznaczanie trendów rynkowych i wspieranie zielonych inwestycji. Z tego względu w połowie stycznia podpisaliśmy z Bankiem Ochrony Środowiska umowę o współpracy w programie „Mój elektryk”. Dzięki temu umożliwimy przedsiębiorcom uzyskanie dopłaty do leasingu pojazdów zeroemisyjnych. Jestem przekonany, że ten program przyczyni się do dalszego silnego wzrostu zainteresowania leasingiem „czystych” samochodówdodaje.

Maszyny i urządzenia również na 2-cyfrowej fali wzrostu

Jak wskazuje Związek Polskiego Leasingu w przypadku maszyn i urządzeń rynek leasingu odnotował dynamikę 26 proc. r/r i wartość 24 mld zł. Motorem napędowym Santander Leasing w tym segmencie było finansowanie maszyn rolniczych, których wartość za cały 2021 r. osiągnęła poziom 1,16 mld zł (ponad +15 proc. r/r), sprzętu budowlanego na poziomie prawie 160 mln zł (ponad +33 proc. r/r), maszyny do produkcji tworzyw sztucznych o wartości ponad 180 mln zł (prawie +150 proc. r/r) oraz maszyn i urządzeń do obróbki metali na poziomie ponad 200 mln zł (+40 proc. r/r).

Od dwóch lat aktywność na świecie „faluje” w rytm wyznaczony przez pandemię. Dzisiaj  jednak równie często jak o pandemii dyskutuje się o wysokiej inflacji - z którą zmagają się praktycznie wszystkie światowe gospodarki - oraz zaburzeniach w globalnych łańcuchach dostaw, co widać chociażby w czasie oczekiwania na nowe auta. Doszedł jeszcze jeden czynnik – skomplikowana sytuacja geopolityczna. Te czynniki z pewnością będą wyzwaniem również pod kątem realizowanych przez polskich przedsiębiorców inwestycji. Nie zmienia to faktu, że w naszym przypadku konsekwentnie będziemy realizowali plany związane ze stałym rozwojem oferty finansowania kluczowych dla nas segmentów rynku, a o wynikach rejestrowanych przez całą branżę leasingową będą decydowały przyszłe wskaźniki dotyczące poziomu produkcji przemysłowej, umiejętne wykorzystanie zdolności produkcyjnych polskich firm, a w tym aktywność sektora prywatnego oraz popyt krajowy. Jedno się nie zmienia: jako Santander Leasing jesteśmy i chcemy być blisko z naszymi klientami i partnerami  biznesowymipodsumowuje Mariusz Włodarczyk.