Santander Bank Polska bonds

Issuance series F

General information on the Issuance

 • amount of the issue: PLN 1,000,000,000
 • currency of the issue: PLN
 • date of issue: 5 April 2018
 • maturity: 5 April 2028, with a one-time redemption at the nominal value on the redemption date
 • objective of the proceeds from the issuance: objective was not specified
 • interest: WIBOR 6M+ 1.60% p.a. on its nominal value
 • interest periods: six months
 • nominal value of one bond: PLN 500,000
 • type of issue: non-public issue, registered in The National Depositary for Securities
 • ISIN code: PLBZ00000275

Management Board of the Bank advised of the issuance in the current report No. 11/2018.

 

EMTN programme

09/2018

Podstawowe informacje o Emisji

 • kwota emisji: 500,000,000 EUR
 • waluta emisji: EUR
 • data emisji: 20 września 2018 r.
 • zapadalność: 20 września 2021 r.
 • środki pozyskane w drodze emisji z przeznaczeniem: cel emisji Obligacji nie został określony
 • oprocentowanie: 0.750% p.a.
 • okresy odsetkowe: rocznie
 • nominał jednej obligacji: 100.000 EUR
 • rodzaj emisji: senioralnych obligacji niezabezpieczonych, obligacje będą notowane na Irlandzkiej Giełdzie Papierów Wartościowych (Euronext Dublin) oraz Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych
 • Kod ISIN: XS1849525057

O emisji obligacji Zarząd Banku informował raportem bieżącym nr 37/2018.

Raport bieżący nr 10/2020

Certificates of deposit Santander Bank Polska

Certificates of deposits (“CD”) series 1/2021

General information on the Issuance

 • nominal value of the issue:PLN 750,000,000
 • currency of the issue:PLN
 • date of issue:22 December 2021
 • maturity:22 December 2023, with a one-time redemption at the nominal value on the redemption date
 • objective of the proceeds from the issuance:the funds will be used to finance or refinance "Eligible Green Assets" or "Eligible Social Assets" described in accordance with Santander Bank Polska Sustainability Issuance Framework
 • interest:WIBOR 6M+ 0.55% p.a. on its nominal value
 • interest periods:six months
 • nominal value of one CD:PLN 500,000
 • type of issue:non-public issue, registered in the National Depositary for Securities
 • listing of the issue: introduced to trading on the Alternative Trading System operated by the WSE within 90 business days from the issue date
 • ISIN code:PLBZ00000317

Management Board of the Bank advised of the issuance in the current report no.36/2021 .