władze spółki f24

Santander F24

Władze spółki

Zarząd

oraz podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy Członków Zarządu

  • Tomasz Jąder

    Prezes Zarządu Santander F24
  • Krzysztof Kowalewski

    Wiceprezes Zarządu Santander F24

Rada Nadzorcza

oraz podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy Członków Rady Nadzorczej

  • Robert Pikuła

    przewodniczący rady nadzorczej

  • Magdalena Proga-Stępień

    członkini rady nadzorczej

  • Adam Celiński

    członek rady nadzorczej

  • Patryk Nowakowski

    członek rady nadzorczej

  • Artur Klimczak

    członek rady nadzorczej