Szanowni Państwo,
prosimy o zapoznanie się z opisanymi poniżej zasadami składania i rozpatrywania reklamacji, stosowanymi w Santander F24 S.A.

Dokumenty te powstały w ramach realizacji zadań, wynikających z ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Formy składania reklamacji

 • w siedzibie Santander F24 S.A.

  Reklamacje należy składać listownie lub osobiście (ustnie, do protokołu)

  Adres:

  Santander F24 S.A.
  ul. Kolorowa 8
  60-198 Poznań

 • na adres mailowy

  reklamacje@santanderleasing.pl
  __________________________

  reklamacje.posrednik@santanderleasing.pl
  (reklamacje dotyczące usług świadczonych przez doradców, będących pośrednikami kredytowymi Santander F24 S.A.)

   

 • poprzez infolinię Biura Obsługi Klienta

  61 850 35 00

  Infolinia czynna pon.-pt. godz. 8:00-16:00.
  Opłata zgodna z taryfą operatora.

Przy zgłaszaniu reklamacji, prosimy o podanie następujących danych:

 • imię i nazwisko,
 • PESEL,
 • dane kontaktowe: nr telefonu/e-mail/adres korespondencyjny,
 • opis przedmiotu reklamacji (czego dotyczy reklamacja),
 • co powinniśmy zmienić lub poprawić (oczekiwania co do sposobu rozstrzygnięcia reklamacji),
 • preferowaną formę odpowiedzi na reklamację (mailowa / pisemna)
 • dane pośrednika kredytowego, którego dotyczy reklamacja, czyli imię i nazwisko (dotyczy reklamacji na doradcę leasingowego i doradcę obsługi serwisowej, działającego w imieniu  Santander F24 przy zawieraniu umowy).

Dokumenty

Zasady składania i rozpatrywania reklamacji Santander F24
31 Sierpień 2020 r.
43.3 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Zasady składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących usług świadczonych
25 Czerwiec 2021 r.
68.0 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Formularz zgłoszenia reklamacji Santander F24
31 Sierpień 2020 r.
68.0 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Pozasądowe rozwiązywanie sporów Santander F24
31 Sierpień 2020 r.
44.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz