Gdzie możesz złożyć reklamację:

 • w siedzibie Santander F24 S.A.

  Reklamację złóż listownie lub osobiście (ustnie, do protokołu), pod adresem:
  ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań

  Możesz skorzystać z przygotowanego przez nas formularza zgłoszenia reklamacji.

 • na adres mailowy

  reklamacje@santanderleasing.pl
  __________________________

  reklamacje.posrednik@santanderleasing.pl
  (reklamacje, które dotyczą usług świadczonych przez doradców, będących pośrednikami kredytowymi Santander F24 S.A.)

   

 • poprzez infolinię Biura Obsługi Klienta

  61 850 35 00

  Infolinia czynna pon.-pt.
  godz. 8:00-16:00
  Opłata zgodna z taryfą operatora.

Jakich danych potrzebujesz, żeby złożyć reklamację:

 • imię i nazwisko,
 • PESEL,
 • dane kontaktowe: 
  • nr telefonu,
  • e-mail,
  • adres korespondencyjny,
 • opis przedmiotu reklamacji,
 • Twoje oczekiwania, co do sposobu rozstrzygnięcia reklamacji,
 • preferowana forma odpowiedzi na reklamację:
  • na piśmie, 
  • mailowo,
 • dane pośrednika kredytowego, którego dotyczy reklamacja: imię i nazwisko (dotyczy reklamacji, którą składasz na doradcę leasingowego lub doradcę obsługi serwisowej, działającego w imieniu Santander F24 przy zawieraniu umowy).