Ankieta

Szanowni Państwo,
w dniu 11 października 2015 r. weszła w życie ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2270 t.j. ze zm.).

Realizując jej postanowienia wprowadziliśmy Zasady składania i rozpatrywania reklamacji, które mają zastosowanie również do umów zawartych z Santander F24 S.A (dawniej: BZ WBK F24 S.A.) przed 11 października 2015 roku.

Dla usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, Santander F24 S.A. rekomenduje aby składnie reklamacji dokonywane było:

  • w siedzibie Santander F24 S.A (Poznań, ul. Kolorowa 8), gdzie należy składać reklamacje listownie lub osobiście (ustnie, do protokołu),
  • na adres mailowy: reklamacje@santanderleasing.pl,
  • poprzez infolinię Biura Obsługi Klienta: 61 850 35 00 „Opłata zgodna z taryfą operatora, Infolinia czynna pon.-pt. godz. 8:00-16:30”

Zachęcamy do skorzystania z formularza reklamacyjnego

Przy zgłaszaniu reklamacji, prosimy o podanie następujących danych:

  • imię i nazwisko,
  • PESEL,
  • dane kontaktowe : nr telefonu/ adres e-mail/adres korespondencyjny,
  • opis przedmiotu reklamacji,
  • oczekiwania co do sposobu rozstrzygnięcia reklamacji,
  • preferowaną formę odpowiedzi na reklamację (pisemna / mailowa).

Dokumenty

Zasady składania i rozpatrywania reklamacji Santander F24
31 Sierpień 2020 r.
181.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Formularz zgłoszenia reklamacji Santander F24
31 Sierpień 2020 r.
701.2 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Pozasądowe rozwiązywanie sporów Santander F24
31 Sierpień 2020 r.
176.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz