Bezpieczna Rata i Bezpieczny Klient

Zapewnij sobie i swoim bliskim poczucie finansowego bezpieczeństwa

 • Połączenie szerokiego zakresu ochrony ubezpieczeniowej z korzyściami wynikajacymi z posiadanego ubezpieczenia zarówno dla Ciebie, jak i Twojej rodziny

 • Assitance na wypadek utraty pracy

 • Spłatę pożyczki na wypadek śmierci, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy oraz poważnego zachorowania ubezpieczonego 

 • Zapewnienie świadczenia na wypadek pobytu w szpitalu

 • Świadczenie Assistance Rehabilitacja

 • Świadczenie za utratę pracy

Bezpieczna Rata i Bezpieczny Klient

Zapewnij sobie i swoim bliskim poczucie finansowego bezpieczeństwa. Zyskaj gwarancję spłaty rat pożyczki w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Produkt już wkrótce będzie dla Ciebie dostępny

Dowiedz się więcej

 • Gwarancja spłaty rat przypadajacych na okres hospitalizacji ubezpieczonego
 • Gwarancja spłaty rat do końca trwania umowy w przypadku śmierci oraz trwałej i całkowitej niezdolności do pracy
 • Wypłata świadczenia w przypadku poważnego zachorowania
 • Świadczenia Assistance Rehabilitacja
 • Ubezpieczeniem może zostać objęta każda osoba fizyczna, której wiek wraz z okresem, na jaki została zawarta umowa pożyczki, nie przekracza 65 lat
 • Wypłata świadczenia w przypadku utraty pracy 
 • Świadczenie Assistance na wypadek utraty pracy 

Wsparcie przy wyborze

Napisz do nas

Jesteś zainteresowany naszymi produktami?