Najczęściej wyszukiwane:

Wyniki wyszukiwania

O Santander F24

O nas

Santander F24 S.A. należy do Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A.

Spółka jest instytucją pożyczkową wpisaną przez Komisję Nadzoru Finansowego do rejestru instytucji pożyczkowych pod numerem RIP000045. Koncentruje się na obsłudze klientów indywidualnych, rozwijając dla nich produkty finansujące zakup i używanie pojazdów oraz wybranych urządzeń. Spółka kładzie silny nacisk na rozwój oferty wspierającej działania proekologiczne, czego wyrazem jest zaproponowanie klientom indywidualnym np. finansowania instalacji fotowoltaicznych. Gama takich rozwiązań będzie systematycznie poszerzana.  

Od 2017 roku Spółka ściśle współpracuje z Santander Leasing i Santander Finanse, wykorzystując efekty synergii w ramach współpracy z powiązanymi podmiotami, m.in. w zakresie obsługi operacyjnej oraz wspólnych rozwiązań technologicznych. Santander F24 kładzie duży nacisk na jakość i bezpieczeństwo oferowanych produktów i świadczonych usług oraz na rzetelność i transparentność we współpracy ze swoimi Klientami.

Działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz w Ustawie o kredycie konsumenckim. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy. 

Parametry pożyczki mogą się zmienić, w tym w zakresie wysokości oprocentowania, m.in. z uwagi na:

 • Twoją kondycję ekonomiczną, 
 • zmianę harmonogramu oraz 
 • zmianę rynkowych stóp procentowych. 

Spółka oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.

 

Sprawdź również

 • Władze spółki

  Władze

  Władze spółki Santander F24

 • Grupa Santander Bank Polska

  Informacje o Grupie Santander Bank Polska