Najczęściej wyszukiwane:

rozmawiający ludzie

O Santander F24

O nas

Santander F24 S.A. należy do Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A.

Spółka jest instytucją pożyczkową wpisaną przez Komisję Nadzoru Finansowego do rejestru instytucji pożyczkowych pod numerem RIP000045. Koncentruje się na obsłudze klientów indywidualnych, rozwijając dla nich produkty finansujące zakup i używanie pojazdów oraz wybranych urządzeń. Spółka kładzie silny nacisk na rozwój oferty wspierającej działania proekologiczne, czego wyrazem jest zaproponowanie klientom indywidualnym np. finansowania instalacji fotowoltaicznych. Gama takich rozwiązań będzie systematycznie poszerzana.  

Od 2017 roku Spółka ściśle współpracuje z Santander Leasing i Santander Finanse, wykorzystując efekty synergii w ramach współpracy z powiązanymi podmiotami, m.in. w zakresie obsługi operacyjnej oraz wspólnych rozwiązań technologicznych.
Santander F24 kładzie duży nacisk na jakość i bezpieczeństwo oferowanych produktów i świadczonych usług oraz na rzetelność i transparentność we współpracy ze swoimi Klientami.

Spółka oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.

Sprawdź również