Szkoda komunikacyjna

Centrum Obsługi Szkód (szkody częściowe)

W przypadku szkody częściowej lub zdarzenia komunikacyjnego zgłoś się do naszego Centrum Obsługi Szkód, a my zapewnimy profesjonalną pomoc oraz kompleksowe wsparcie. 

Co mogę zyskać: 

 • Samochód zastępczy na okres trwania naprawy,
 • Monitoring naprawy pojazdu, dzięki bezpośredniemu kontaktowi z opiekunem szkody oraz powiadomieniom SMS z aktualnymi statusami naprawy,
 • Możliwość skorzystania z usługi door to door,
 • Wysoką jakość oferowanych usług, 
 • Szeroki wybór serwisów, które udzielają gwarancji na przeprowadzone naprawy.

Jak skorzystać z usługi

   Zgłoś telefonicznie szkodę komunikacyjną pod numerem telefonu 61 850 35 00                                       (Centrum Obsługi Szkód dostępne jest 24h/ 7) 
   Konsultant pomoże Ci wybrać miejsce naprawy w jednym z rekomendowanych serwisów
   Czekaj na informację o statusie naprawy pojazdu
   Odbierz samochód i jedź bezpiecznie w kolejną podróż
 

O czym muszę pamiętać

Zapewnij bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku. 

Zadbaj, by udzielono pomocy lekarskiej poszkodowanym.

Powiadom Policję (z tel. stacjonarnego 997 lub z tel. komórkowego 112), jeżeli:

 • doszło do wypadku z ofiarami w ludziach,
 • doszło do poważnego uszkodzenia pojazdu lub szkody całkowitej,
 • popełniono przestępstwo (np: jeśli podejrzewasz, że jeden z uczestników zdarzenia jest pod wpływem alkoholu),
 • uczestnicy kolizji nie mogą dojść do porozumienia co do winy.

Wniosek

Kontakt

Telefon: 
61 850 35 00  - Centrum Obsługi Szkód dostępne jest 24h/ 7

Adres mailowy:
szkody@santanderleasing.pl

Szkody komunikacyjne całkowite

W przypadku kolizji zapewnij bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku.
W przypadku wypadku z ofiarami w ludziach - zadbaj, by udzielono pomocy lekarskiej poszkodowanym.
Powiadom Policję (z tel. stacjonarnego 997 lub z tel. komórkowego 112), jeżeli:

 • doszło do wypadku z ofiarami w ludziach,
 • doszło do szkody całkowitej pojazdu,
 • popełniono przestępstwo (np: jeśli podejrzewasz, że jeden z uczestników zdarzenia jest pod wpływem alkoholu),
 • uczestnicy kolizji nie mogą dojść do porozumienia co do winy.

Powiadom Towarzystwo Ubezpieczeniowe:

 • Jeżeli wiesz, że szkoda będzie likwidowana na podstawie polisy Auto Casco – zawartej za pośrednictwem Santander F24 (numery infolinii czynne przez całą dobę):    
  • Centrum Alarmowe WARTA – 0801 308 308 (z terytorium RP) lub (+48) 502 308 308 (z zagranicy)

Uwaga! Musisz to zrobić w ciągu 3 dni

Jeżeli nie korzystasz z oferty ubezpieczenia Santander F24 S.A., zgłoś szkodę w terminie zgodnym z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w którym wykupiłeś ubezpieczenie pojazdu.
Jeżeli wina leży po stronie drugiego uczestnika kolizji, wówczas odpowiednią informację musisz przekazać do Towarzystwa Ubezpieczeniowego, które wystawiło polisę OC sprawcy kolizji.
Zgłaszając szkodę Towarzystwu Ubezpieczeniowemu musisz przedstawić niezbędne dokumenty. Ich lista wynika z warunków zawartego ubezpieczenia, a formę w jakiej je przekażesz uzgodnij z pracownikiem Towarzystwa. Dokumenty, które wymagane są standardowo to:

 • oświadczenie sprawcy wypadku lub dane dotyczące sprawcy oraz jego polisy ubezpieczenia OC – jeżeli szkoda likwidowana jest z polisy OC,
 • dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym lub zaświadczenie z POLICJI o zatrzymaniu dowodu,
 • prawo jazdy osoby, która kierowała pojazdem w chwili wypadku,
 • oświadczenie osoby prowadzącej pojazd, że w chwili wypadku nie znajdowała się pod wpływem alkoholu,
 • potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia OC/AC/NW,
 • dowód osobisty osoby zgłaszającej szkodę,
 • obustronną kopię świadectwa kwalifikacji do kierowania pojazdem (w sytuacji gdy takie świadectwo jest wymagane).

Po zgłoszeniu szkody w Towarzystwie Ubezpieczeniowym wypełnij Formularz zgłoszenia szkody całkowitej, a następnie prześlij do AON Polska Sp. z o.o., współpracującego z Santander F24 S.A. w zakresie monitoringu likwidacji szkód.
Do formularza zgłoszenia szkody dołącz informację z Towarzystwa ubezpieczeniowego o uznaniu szkody całkowitej.
Na podstawie przesłanego Formularza zgłoszenia szkody AON Polska Sp. z o.o. wystawi ”dyspozycję do wypłaty odszkodowania”. Taki dokument należy dostarczyć do Towarzystwa Ubezpieczeniowego.


Pamiętaj!

 • nie dokonuj w uszkodzonym pojeździe żadnych zmian, jeżeli nie są one uzasadnione koniecznością kontynuowania dalszej bezpiecznej jazdy;
 • nie podejmuj żadnej naprawy pojazdu bez uprzedniego przeprowadzenia oględzin pojazdu przez rzeczoznawcę;
 • współpracując ściśle z Towarzystwem Ubezpieczeniowym przy likwidacji szkody, unikniesz sytuacji, w której koszty naprawy będziesz musiał pokryć z własnych środków;
 • w przypadku szkody elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego, mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, musisz zlecić przeprowadzenie dodatkowego badania technicznego po naprawie pojazdu.

 

WnioskiKontakt

AON Polska Sp. z o.o. – biuro czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:30
Adres korespondencyjny: ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań
Telefon: 61 610 40 10 lub +48 61 850 35 00
Adres e-mail: szkody24@aon.pl

Kradzież pojazdu, jego części lub wyposażenia

W przypadku kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia powiadom najbliższy komisariat Policji z tel. stacjonarnego 997 lub z tel. komórkowego 112

Najpóźniej w ciągu 12 godzin od odkrycia faktu kradzieży powiadom Towarzystwo Ubezpieczeniowe (numery infolinii czynne przez całą dobę):

 • Centrum Alarmowe WARTA – 0801 308 308 (z terytorium RP) lub (+48) 502 308 308 (z zagranicy)

Następnie przekaż Towarzystwu Ubezpieczeniowemu następujące dokumenty i przedmioty (ostateczna lista niezbędnych dokumentów wynika z warunków konkretnego ubezpieczenia):

 • dowód rejestracyjny,
 • wszystkie otrzymane przy zakupie pojazdu komplety kluczyków,
 • ewentualne karty, piloty lub kluczyki służące do odblokowania systemów zabezpieczeń,
 • potwierdzenie zgłoszenia na Policję faktu kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia,
 • potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia AC.

Po zgłoszeniu kradzieży na Policji i w Towarzystwie Ubezpieczeniowym powiadom o fakcie kradzieży AON Polska Sp. z o.o. współpracujący z Santander F24 S.A. w zakresie monitoringu likwidacji szkód. Służy do tego Formularz zgłoszenia szkody.

Do Formularza zgłoszenia szkody należy dołączyć potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia kradzieży na Policji i wszczęciu dochodzenia oraz potwierdzenie zgłoszenia szkody w Towarzystwie Ubezpieczeniowym.

Po otrzymaniu informacji o umorzeniu postępowania bezzwłocznie powiadom o tym fakcie AON Polska Sp. z o.o., wysyłając oryginał postanowienia na adres: AON Polska Sp. z o.o., ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań.

Wniosek

Kontakt

AON Polska Sp. z o.o. – biuro czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:30
Adres korespondencyjny: ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań
Telefon: 61 610 40 10 lub +48 61 850 35 00 
Adres e-mail: szkody24@aon.pl

Szkoda GAP

Informacje ogólne

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości związanych z procesem zgłoszenia roszczenia, można zasięgnąć informacji dzwoniąc pod numer telefonu (0 22) 526 29 90, w dni powszednie, w godzinach 9:00-17:00 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: clp.pl@partners.axa