Lista ubezpieczycieli akceptowanych na potrzeby produktów finansowanych leasingiem i pożyczką.

Lista ubezpieczycieli akceptowanych przez F24

 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
 • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji ALLIANZ Polska S.A.
 • HDI ASEKURACJA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. – Vienna Insurance Group
 • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. – Vienna Insurance Group
 • COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. – Vienna Insurance Group
 • GENERALI Towarzystwo Ubezpieczeń S.A
 • Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A.
 • Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.(dawne PTU SA)
 • UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.
 • AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.
 • CONCORDIA Polska TUW
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW:
  • dla pojazdów podlegających rejestracji (AC/OC/NNW) bez ograniczenia
  • dla sprzętu rolniczego (AGROCASCO), pod warunkiem, że jest to sprzęt rolniczy typu: ciągniki rolnicze, kombajny zbożowe oraz pozostałe samojezdne maszyny rolnicze oraz wykupione zostanie rozszerzenie obejmujące ubezpieczenie od kradzieży na terenie RP