Management Board

Jacek Marcinowski

President of the Management Board of Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Marlena Janota

Member of the Management Board of Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Grzegorz Borowski

Member of the Management Board Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Janusz Korpa

Member of the Management Board of Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Funds Managers

Szymon Borawski - Reks, CFA

Investment Director, Fund Manager

Bartosz Dębowski, CFA

Fund Manager

Jacek Grel, CFA

Asset Allocation Manager, Fund Manager

Michał Hołda

Fund Manager

Adam Nowakowski, CFA

Analysis Team Manager, Fund Manager

Paweł Pisarczyk

Fund Manager

Jakub Płotka, CFA

Fund Manager

Marta Stępień, CFA

Junior Fund Manager