Najczęściej wyszukiwane:
władze spółki santander finanse

Zarząd

oraz podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy Członków Zarządu

Tomasz Jąder

Prezes Zarządu Santander Finanse

Krzysztof Kowalewski

Wiceprezes Zarządu Santander Finanse

Rada Nadzorcza

oraz podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy Członków Rady Nadzorczej

Marcin Prell

Członek Rady Nadzorczej

Arkadiusz Przybył

Członek Rady Nadzorczej

John Power

Członek Rady Nadzorczej