• Co to jest Dyrektywa o dystrybucji ubezpieczeń (IDD)?

    IDD to powszechnie używany skrót od Insurance Distribution Directive, czyli Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie dystrybucji ubezpieczeń, która została implementowana na polski obszar prawny jako Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 15 grudnia 2018 roku.

  • W jakim celu Dyrektywa o dystrybucji ubezpieczeń (IDD) jest wprowadzona?

    Celem IDD jest ustanowienie jednolitych przepisów w sprawie dystrybucji ubezpieczeń w całej Unii Europejskiej.

  • Czy muszę się kontaktować z Santander Finanse lub coś zrobić w związku z IDD?

    Nie trzeba kontaktować się z Santander Finanse. Wystarczy zapoznać się z załączonymi dokumentami,