• Co to jest Dyrektywa o dystrybucji ubezpieczeń (IDD)?

    IDD to powszechnie używany skrót od Insurance Distribution Directive, czyli Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie dystrybucji ubezpieczeń, która została implementowana na polski obszar prawny jako Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 15 grudnia 2018 roku.

  • W jakim celu Dyrektywa o dystrybucji ubezpieczeń (IDD) jest wprowadzona?

    Celem IDD jest ustanowienie jednolitych przepisów w sprawie dystrybucji ubezpieczeń w całej Unii Europejskiej.

  • Czy muszę się kontaktować z Santander Finanse lub coś zrobić w związku z IDD?

    Nie trzeba kontaktować się z Santander Finanse. Wystarczy zapoznać się z załączonymi dokumentami,

Dokumenty

Informacja o Agentach Ubezpieczeniowych
20 Październik 2020 r.
132.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Pełnomocnictwa Agenta od Zakładów Ubezpieczeń 

​Pełnomocnictwo agencyjne Generali TU S.A.
31 Lipiec 2021 r.
512.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Pełnomocnictwo agencyjne Cardif
20 Październik 2020 r.
240.3 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Pełnomocnictwo agencyjne AXA (Genworth)
20 Październik 2020 r.
270.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Pełnomocnictwo agencyjne DAS
20 Październik 2020 r.
191.6 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Pełnomocnictwo agencyjne EAP
20 Październik 2020 r.
216.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Pełnomocnictwo agencyjne Hestia
6 Sierpień 2021 r.
46.0 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Pełnomocnictwo agencyjne PZU
20 Październik 2020 r.
304.2 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Pełnomocnictwo agencyjne WARTA
20 Październik 2020 r.
253.2 kB
PDF
pl_PL
Pobierz