Szukaj na stronie

Lista aktualności - Santander Factoring

Nowe regulacje dotyczące podatku VAT, tzw. White List

6 września 2020

Nowe regulacje zobowiązują przedsiębiorców do dokonywania płatności na rachunki znajdujące się w wykazie podatników VAT opublikowanym na stronach Ministerstwa Finansów.

Jednak na moment ich wdrożenia nie zostało udostępnione rozwiązanie umożliwiające uwzględnienie w tym wykazie rachunków wirtualnych powszechnie stosowanych przez wielu przedsiębiorców. Do takich rachunków zaliczają się rachunki cesji, na które dokonywana jest spłata należności nabytych przez Santander Factoring Sp. z o.o.

Santander Factoring Sp. z o.o. jest aktywnym płatnikiem VAT, co możecie sprawdzić na stronach Ministerstwa Finansów. 

Ministerstwo Finansów poinformowało także, że wpłaty na rachunki wirtualne będą traktowane jako wpłaty na rachunek rozliczeniowy, który znajduje się w wykazie podatników VAT.

Rachunek cesji (rachunek wirtualny) zawierający którykolwiek z poniższych ciągów cyfr jest przypisany do rachunku rozliczeniowego Santander Factoring Sp. z o.o., wymienionego w wykazie podatników VAT: 

Dla PLN:

NN 1090 0004 0001 5KKK KKKK KKKK

NN 1090 0004 0004 7KKK KKKK KKKK

Dla EUR:

NN 1090 0004 0003 3KKK KKKK KKKK

NN 1090 0004 0004 8KKK KKKK KKKK

Dla USD:

NN 1090 0004 0004 9KKK KKKK KKKK

NN 1090 0004 0003 5KKK KKKK KKKK

Dla GBP:

NN 1090 0004 0003 4KKK KKKK KKKK

NN 1090 0004 0005 0KKK KKKK KKKK

Dla SEK:

NN 1090 0004 0005 2KKK KKKK KKKK

NN 1090 0004 0004 3KKK KKKK KKKK

Podstawa prawna 
ustawa z dnia 12 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw