Szukaj na stronie

Lista aktualności - Santander Factoring

Mechanizm podzielonej płatności tzw. Split Payment

11 października 2020

Bieżący rok przynosi wiele zmian w zakresie regulacji prawnych dotyczących branży faktoringowej. We wrześniu informowaliśmy o wprowadzeniu tzw. Whitelist i pracach prowadzonych przez Ministerstwo Finansów nad wprowadzeniem rachunków cesyjych do rejestru podatników VAT.

Bieżący rok przynosi wiele zmian w zakresie regulacji prawnych dotyczących branży faktoringowej. We wrześniu informowaliśmy o wprowadzeniu tzw. Whitelist i pracach prowadzonych przez Ministerstwo Finansów nad wprowadzeniem rachunków cesyjych do rejestru podatników VAT. 

Od 1 listopada będą też obowiązywać nowe przepisy dotyczące podatku VAT, a szczególności  tzw. mechanizmu podzielonej płatności. Santander Factoring podjął decyzję, że od tego dnia płatności do dostawców będą realizowane z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Zmiana ta dotyczy klientów mających zawartą umowę Faktoringu Odwrotnego oraz Confirmingu.

Obecnie inicjujemy szczegółowa komunikację do klientów na temat kluczowych zmian wynikających z wprowadzanych przepisów. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy krótkie streszczenie.

Co się zmienia

  • zostaje wprowadzony obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności dla wybranych branż, towarów, usług. Dotyczy on faktur, w których wartość brutto wynosi pow. 15.000 zł bez względu na liczbę wynikających z niej płatności;
  • tzw. odwrotne obciążenie zostanie zastąpione obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności;
  • faktury dotyczące towarów i usług wymienione przez ustawodawcę będą musiały zawierać adnotację mechanizm podzielonej płatności;
  • zostanie wyłączona możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów wynikających z faktur opłaconych z naruszeniem obowiązku zastosowania mechanizmu podzielonej płatności;
  • będzie wprowadzona możliwość dokonywania jednym komunikatem przelewu zapłaty za więcej niż jedną fakturę pod warunkiem, że zapłata będzie dotyczyła wszystkich faktur otrzymanych od tego samego dostawcy i będzie dotyczyła ściśle określonego okresu rozliczeniowego oraz pod warunkiem, że regulowana będzie cała kwota podatku VAT. Płatnik wykonując zbiorczą płatność podzieloną w miejsce numeru konkretnej faktury powinien wskazać okres, za który dokonuje płatności. Okres rozliczeniowy nie może być krótszy niż jeden dzień i dłuższy niż jeden miesiąc kalendarzowy;
  • zarówno w modelu obowiązkowym jak i dobrowolnym z rachunku VAT będzie można opłacić nie tylko podatek  VAT, ale również podatek dochodowy, akcyzę, cło oraz składki ZUS;
  • organ administracyjny będzie mógł prowadzić egzekucję zaległości ze środków na rachunku VAT nie tylko tych dotyczących VAT, lecz także  podatku dochodowego, akcyzy, cła oraz składek ZUS;
  • podmioty zagraniczne rozliczające za pomocą przelewów bankowych transakcje podlegające opodatkowaniu VAT w Polsce będą miały obowiązek otwarcia rachunku bankowego w Polsce. Powstanie system rekompensat za prowadzenie rachunku rozliczeniowego oraz prowadzonego dla niego rachunku VAT dla podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie RP.