Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Santander Universidades kontynuują współpracę

2 grudnia 2019

Projekt Santander Universidades wspiera rozwój społeczności akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego od 2012 roku, przez ten czas zrealizowaliśmy szereg projektów takich jak np:

 • Wsparcie wielu konferencji, m.in.:
  • European International Business Academy (EIBA),
  • Międzynarodowa Konferencja Finansów i Polityki Gospodarczej (Wydział Ekonomii),
  • Konferencja INFINITI;
  • International Conference on Theory and Applications in the Knowledge of Economy TAKE 2018
  • Dni przedsiębiorczości UEP
 • Liczne nagrody, stypendia i granty dla studentów oraz pracowników naukowych;
 • Coroczne konkursy o Złotą Mysz;
 • Stypendium Santander w USA na wakacyjne programy rozwojowe Georgetown Summer Workshop-Social Innovation and Financial Inclusion in the Digital Age
 • Wizyta studentów w Globalnej Centrali Grupy Santander w Hiszpanii.

22 listopada 2019 JM Rektor prof. dr hab. Maciej Żukowski wraz z Patrykiem Nowakowskim Członkiem Zarządu Santander Bank Polska i Wojciechem Leśniewskim dyrektorem Santander Universidades w Polsce podpisali kolejną umowę współpracy. Umowa ta zakłada dalszą współpracę, której celem jest umiędzynarodowienie edukacji, rozwój przedsiębiorczości i lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy.

–Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu to jedna z pierwszych uczelni jakie przystąpiły do programu. Wspólnie zrealizowaliśmy szereg projektów i cieszymy się na kontynuację naszej współpracy. Dzięki zawartej umowie studenci, pracownicy akademiccy oraz organizacje studenckie będą mogły nadal korzystać ze wsparcia jakie oferujemy – powiedział dyrektor Santander Universidades w Polsce Wojciech Leśniewski.

- Wsparcie edukacji jest trwale wpisane w strategię Grupy Santander, a współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym ma dla mnie szczególne znaczenie, ponieważ jestem absolwentem tej uczelni. Wspólnie zrealizowane projekty i dalsze plany robią wrażenie – powiedział Patryk Nowakowski Członek Zarządu Santander Bank Polska i absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego


Santander Universidades to jeden z kluczowych projektów społecznego zaangażowania Santander Bank Polska oraz Grupy Santander. Jest to największy program wspierający szkolnictwo wyższe finansowany przez prywatną firmę. Tylko w 2018 przyznaliśmy na świecie 73 741 stypendiów i grantów, a ponad 360 000 stypendiów od 2005 r.