Szkoła Główna Handlowa rozszerza współpracę z nami

29 października 2019

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie podpisała wczoraj umowę na mocy której ufundowane zostaną nagrody dla najlepszych studentów SGH, dofinansowane będą zagraniczne.