Lista aktualności - Santander Universidades

Stypendia Santander 2020 | # ZostańWDomu oraz #ZainwestujWSiebie

8 kwietnia 2021

Młodzi ludzie stoją przed dynamicznie zmieniającym się rynkiem pracy, na którym zmieniają się nie tylko warunki pracy, ale także kluczowe kompetencje poszukiwane przez pracodawców.

W ubiegłym roku wyszliśmy naprzeciw tym oczekiwaniom, aby ułatwić studentom i absolwentom wejście w świat biznesu. W ramach inicjatyw stypendialnych m.in. takich jak #ZostańWDomu oraz #ZainwestujWSiebie organizowanej przez Santander Universidades  nasze wsparcie otrzymało niemal 3 283 osoby w Polsce i 156 000 na świecie.

Stypendia Santander

Wsparcie było realizowane za pomocą intensywnych kursów rozwojowych on-line oraz wsparcia finansowego i merytorycznego. Wszystkie kursy, szkolenia odbywały się w internecie, co zagwarantowało uczestnikom bezpieczeństwo.

Pomimo pandemii COVID-19 chętnych do zdobywania nowych kompetencji: w 2020 roku na naszej platformie zarejestrowało się ponad  10 000 studentów, absolwentów, doktorantów i pracowników uczelni z Polski.

Paleta możliwości

Studenci i absolwenci mogli wziąć udział m.in.  w:

 • międzynarodowych szkoleniach rozwojowych – odbyły się m.in. takie szkolenia jak Emerging Technologies Programs by MIT Professional Education (projekt dotyczący nowych technologii i transformacji cyfrowej), ESADE Soft Skills Innovation and Personal Management (kurs kompetencji miękkich), Emerging Leaders – LSE (kurs rozwojowy dla kobiet na stanowiskach liderskich) oraz English for Professional Development z University of Pennsylvania i Santander British Council Online English Courses (kursy języka angielskiego);
 • projektach ogólnopolskich:
  • Akademia Santander Universidades Online, zorganizowana we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Był to cykl 9 wykładów z 18 prelegentami z najwyższej kadry zarządzającej Santander Bank Polska, w którym wzięło udział 800 studentów z ponad 70 polskich uczelni. Wydarzenie zwieńczył wykład Prezesa Banku, Michała Gajewskiego. Wszystkie wykłady zostały udostępnione polskim uczelniom do użytku w ramach procesu dydaktycznego i są dostępne na Santander.pl/akademia
  • Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych przy współpracy z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie, w trakcie której studenci mieli możliwość zaprezentowania wyników prowadzonych przez siebie badań. Sesja to możliwość rozwoju kompetencji interpersonalnych, szansa na pierwszą publikację naukową oraz wymiana wiedzy i doświadczeń. Więcej o projekcie znajduje się tu: https://www.santander.pl/santander-universidades/aktualnosci/aktualnosci-lista/wymiana-wiedzy-i-doswiadczen-ogolnopolska-sesja-kol-naukowych
  • Szkolenia Odnawialne Źródła Energii – Małe Elektrownie Wodne organizowane wraz z Fundacją „RÓJ”, które wspierają rozwój gospodarki niskoemisyjnej i rozwój przedsiębiorczości.

 • programy lokalne dla studentów wybranych uczelni - obejmujące stypendia finansowe oraz kursy oferowaliśmy dla studentów m.in. z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Wrocławskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Leona Koźmińskiego oraz Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  w Warszawie.

Globalna platforma stypendialna

Nabór na wszystkie projekty finansowane przez Grupę Santander prowadzony jest na platformie santander-grants.com Uruchomi się w nowym oknie. Daje ona możliwość aplikowania na projekty realizowane zarówno w Polsce, jak równie m.in. w Hiszpanii, Niemczech, Wielkiej Brytanii czy nawet Ameryce Południowej.

W 2020 roku na platformie zarejestrowało się ponad 10 000 osób z Polski, co pokazuje jak silna jest potrzeba rozwoju osobistego i zawodowego.

Każdy może znaleźć coś dla siebie - bez względu na wiek, status zawodowy, wykształcenie czy doświadczenie.