Ponad 150 osób wzięło udział w I dniu internacjonalizacji UMCS z Santander Universidades

2 grudnia 2019

W dniach 24-25 listopada na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyła się konferencja na temat internacjonalizacji szkolnictwa wyższego oraz kolejne z cyklu spotkanie Rektorów uczelni należących do programu Santander Universidades.

Kluczowym punktem programu był wykład wygłoszony przez eksperta European Association for International Educators (EAIE) – dr Uwe Brandenburg pt. “Why internationalisation? Rationales and future trends.” Który zwrócił uwagę na zagrożenia, a także możliwości jakie daje nam globalizacja.

- Every word counts. When you step out of the comfort zone and go into the unknown, there is always a risk of failure. But thanks to that we make a change for internationalization and leave a mark. – podsumował dr Uwe Brandenburg

Dzięki udziałowi zaproszonych Rektorów uczelni m.in. z SGH, AWF w Warszawie, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Politechniki Śląskiej oraz Uniwersytetu Łódzkiego konferencja była doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń.

- Prezentowane wyniki badań wskazują na ogromną wartość umiędzynarodowienia edukacji. Studenci, którzy biorą udział w zagranicznych projektach lepiej odnajdują się na rynku pracy. Jednak umiędzynarodowienie to nie tylko zagraniczne stypendia czy staże, ale również tworzenie społeczeństwa otwartego na innych ludzi, inne doświadczenia i inne kultury – powiedział Wojciech Leśniewski, dyrektor Biura Santander Universidades.

Podczas wydarzenia zostały również wręczone Nagrody Santander Universidades dla laureatów Konkursu na najbardziej umiędzynarodowionego pracownika, doktoranta i studenta UMCS. Doskonałym uzupełnieniem wydarzenia były trzy warsztaty, w których wzięli udział pracownicy uczelni:

  • "How to internationalise research? Conditions, opportunities, approaches" dr Uwe Brandenburg,
  • "Jakie barwy ma komunikacja?" Łukasz Llas trener z Santander Bank Polska,
  • "Personal branding - jak zbudować i wykorzystać własną markę personalną” dr Izabela Łucjan z Biura Karier UMCS.

– Współpraca pomiędzy UMCS a Santander Universidades, dzięki placówce mieszczącej się na tej uczelni, jest świetnym przykładem synergii zachodzącej pomiędzy uczelnią wyższą a biznesem. Realizacja wielu ciekawych i innowacyjnych projektów przynosi korzyści dla środowiska akademickiego, wzmacniając jednocześnie rozpoznawalność marki Santander oraz wizerunku UMCS jako podmiotu współpracującego ze środowiskiem biznesowym – zaznaczył dr Marcin Gołębiowski, dyrektor Biura Promocji UMCS.