Grupa Santander i Fundación IE oferują 100 stypendiów online w dziedzinie prawa cyfrowego

21 maja 2020

100 wybranych kandydatów weźmie udział w prestiżowym kursie internetowym Tech4Law trwającym 5 tygodni.

Będzie on prowadzony wyłącznie w języku angielskim, pod nadzorem akademickim IE Law School – jednej z wiodących szkół IE University o międzynarodowej renomie, będącej liderem w dziedzinie szkoleń prawniczych. Program szkoleniowy został opracowany wspólnie z działem prawnym Grupy Santander i IE Law School, aby zaspokoić rzeczywiste potrzeby firm w kontekście digitalizacji i transformacji cyfrowej.

Podczas kursu uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się jak różne technologie wpływają na przewagę konkurencyjną i modele biznesowe w sektorze prawnym.

10 studentów mających najlepsze wyniki w programie wezmą udział w procesie rekrutacji na praktyki zawodowe w Grupie Santander i będą mieli możliwość dołączenia do zespołu.

Ponad to Fundación IE oraz IE Law School oferują stypendium na studia magisterskie w zakresie legal tech na IE University dla najlepszego uczestnika programu, który spełni wszelkie wymogi rekrutacyjne i kryteria Komitetu Stypendialnego Fundación IE. Ten prestiżowy program, trwający 10 miesięcy, realizowany jest w Madrycie, Dolinie Krzemowej i Izraelu zarówno w formie tradycyjnej jak i online.
 

  • Stypendia Santander IE Tech4Law kierowane są do studentów oraz absolwentów prawa, którzy ukończyli studia w ciągu ostatnich pięciu lat
  • O stypendia można ubiegać się na www.santander-grants.com do 15 czerwca

Santander Universidades

Grupa Santander jest silnie zaangażowana w rozwój i trwały wzrost sprzyjający integracji społecznej. Stawia na wykształcenie wyższe, co go wyróżnia na tle innych instytucji finansowych na świecie. Dzięki ponad 1800 milionom euro przeznaczonym na inicjatywy akademickie od 2002 roku za pośrednictwem Santander Universidades, ponad 430 000 stypendiom i pomocom finansowym przyznanych od 2005 roku, Bank został uznany za firmę najsilniej inwestującą w edukację na świecie (Raport Varkey / UNESCO / Fortune 500), o czym może świadczyć 1000 umów partnerskich zawartych z uniwersytetami i instytucjami w ponad 22 krajach.

 

Fundación IE

Fundación IE (Fundacja Instytut Biznesu) to organizacja non-profit, której celem jest zwiększanie wpływu IE na społeczeństwo poprzez wykorzystanie środków własnych Fundacji oraz współpracę ze strategicznymi partnerami. Powstała w 1997 r. Fundacja od ponad dwudziestu lat promuje swoje wartości: przedsiębiorczość, różnorodność, włączenie społeczne i innowację, kładąc przy tym szczególny nacisk na nauki humanistyczne, jako kluczowy aspekt wykształcenia wyższego.

IE University

IE University oferuje możliwość nauki opartej na technologii liderom, którzy chcą zmieniać świat dzięki innowacji, globalnej wizji, przedsiębiorczej mentalności i skupieniu na naukach humanistycznych. Na IE University wykłada ponad 500 profesorów, którzy aktualnie prowadzą zajęcia dla studentów z 131 krajów w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia, a także studiów doktoranckich oraz szkoleń dla menedżerów. IE University ukończyło ponad 60000 absolwentów w 165 krajach.