Najczęściej wyszukiwane:

Struktura organizacji oraz podział zadań i odpowiedzialności

Michał Gajewski Prezes Zarządu, kieruje pracami Zarządu.
Podlega mu Obszar Audytu Wewnętrznego oraz inne jednostki znajdujące się poza strukturą pionów, które nie są przyporządkowane innemu Członowi Zarządu oraz niestwarzające ryzyka istotnego w działalności Banku. Prezesowi również podlega Pion Prawny i Zapewnienia Zgodności, którym zarządza Dyrektor Banku Marcin Prell.
Andrzej Burliga Zarządza Pionem Zarządzania Ryzykiem.
Maciej Reluga Zarządza Pionem Zarządzania Finansami.
Dorota Strojkowska Zarządza Pionem Partnerstwa Biznesowego.
Michael McCarthy Zarządza Pionem Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej.
Carlos Polaino-Izquierdo Zarządza Pionem Rachunkowości i Kontroli Finansowej, w tym sprawuje nadzór nad rachunkowością i sprawozdawczością finansową.
Juan de Porras Aguirre Zarządza Pionem Globalnej Bankowości Korporacyjnej.
Arkadiusz Przybył Zarządza Pionem Bankowości Detalicznej oraz jest odpowiedzialny na sieć oddziałów Banku.
Patryk Nowakowski Zarządza Pionem Transformacji Cyfrowej.