Rozmowy, SMSy i 15GB w Orange na kartę

Konkurs T-Mobile „Wakacyjne doładowanie II”

Już jedno doładowanie kwotą 30 zł wystarczy by walczyć o cenne nagrody. Do zdobycia 15 000 zł, telefony Apple iPhone i Samsung Galaxy różnych generacji oraz doładowania telefonu.

Jesteś w T-Mobile?

Doładuj telefon w Santander online, weź udział w konkursie i walcz o 15 000 zł

Konkurs dedykowany jest dla wszystkich posiadaczy numerów telefonów w T-Mobile na kartę, Heyah lub w systemie Mix, którzy w czasie jego trwania doładują konto kwotą minimum 30 zł oraz spełnią pozostałe warunki konkursu.

 • Warunki konkursu

  • Doładuj konto T-Mobile, Heyah lub Mix poprzez serwis transakcyjny Santander online, w bankowości internetowej albo w aplikacji mobilnej, lub za pośrednictwem strony doładowań operatora. 
  • Zaakceptuj regulamin konkursu, podaj niezbędne dane i wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  • Odpowiedz na proste pytanie konkursowe.
  • Wypełnij poprawnie i prześlij formularz zamieszczony na stronie konkursu.
  •  Jeśli wygrasz – zostaniesz poinformowany telefonicznie lub mailowo.
 • Nagrody

  • miejsce 1 - voucher pieniężny na kwotę 15 000 PLN
  • miejsca 2- 4- voucher elektroniczny na telefon Samsung Galaxy S20 Ultra 5G
  • miejsca 5 - 9 - voucher elektroniczny na telefon Samsung Galaxy S20 + 4G
  • miejsca 10 - 19 - voucher elektroniczny na telefon Apple iPhone 11 64GB
  • miejsca 20 - 39 – voucher elektroniczny na telefon Apple iPhone 7 32GB
  • miejsca 40 - 139 - doładowanie telefonu biorącego udział w Konkursie wartością 30 PLN w sieci T-Mobile

Czas trwania i szczegóły konkursu

Konkurs trwa od 06.05.2020 r. do 07.07.2020 r. Szczegóły w regulaminie konkursu oraz na stronie konkursu.

Organizatorzy konkursu:
Brainstorm sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-858), ul. 3 Maja 56, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VIII. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000343015, o kapitale zakładowym 5 000 PLN, NIP: 9581624527 
na zlecenie:
Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (81-718), ul. Powstańców Warszawy 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000320590, o kapitale zakładowym 2 000 000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 5851351185 
przy udziale:
T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391193, o kapitale zakładowym w wysokości 471 000 000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 5261040567

Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych

Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD oraz w placówkach banku. Serwis transakcyjny Santander online, bankowość internetowa, aplikacja mobilna to usługi bankowości elektronicznej, doładowanie to polecenie przelewu lub polecenie przelewu wewnętrznego.