Polityka prywatności aplikacji mobilnych

Polityka prywatności aplikacji mobilnych

1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji mobilnych 'Santander mobile' Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”).

2. Na urządzeniu mobilnym przechowywane są:

2.1. zaszyfrowany unikalny Identyfikator Aplikacji (parametr jest tworzony w procesie rejestracji Aplikacji po stronie Banku) - przechowywany na urządzeniu do momentu usunięcia aplikacji mobilnej z urządzenia.

2.2. informacje o liczbie dostępnych płatności zbliżeniowych wykonywanych z wykorzystaniem technologii NFC w terminalach płatniczych POS. Informacja ta jest przechowywana na urządzeniu do momentu odłączenia karty (VISA / Mastercard Mobile).

3. Identyfikator Aplikacji o którym mowa w punkcie 2.1. oraz informacje o marce, modelu i identyfikatorze sprzętowym urządzenia mobilnego są wysyłane do Banku w procesie rejestracji urządzenia w Aplikacji (opcja Ustawienia -> Rejestracja) oraz są wykorzystywane w celu jednoznacznego zidentyfikowania Aplikacji i urządzenia mobilnego.

4. Komunikacja między aplikacją mobilną a systemami Banku odbywa się z użyciem protokołu TLS (Transport Layer Security) oraz dodatkowych mechanizmów szyfrujących.

5. Aplikacja 'Santander mobile' może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:

5.1. informacji o położeniu w przypadku wyszukiwania przez użytkownika punktów usługowych lub korzystania z usługi Zakupy Mobilne, po wyrażeniu zgody przez użytkownika,

5.2. danych kontaktów w przypadku wykonywania transakcji Przelew na komórkę (aplikacja mobilna zapewnia możliwość wstawienia przez użytkownika numeru telefonu zapisanego w kontaktach do przelewu),

5.3. aparatu fotograficznego, na potrzeby skanowania kodu QR,

5.4. pamięci (na potrzeby zapisania zeskanowanego QR kodu na urządzeniu) - w przypadku korzystania z opcji Skanuj i Płać,

5.5. funkcjonalności wykonywania połączeń telefonicznych (na potrzeby wywołania połączenia z infolinią Banku).

W zależności od aplikacji mobilnej, uprawnienia aplikacji można odwołać przez zmianę ustawień systemowych na urządzeniu lub odinstalowanie aplikacji.

6. Aplikacja dla systemu Android w wersji 4.4 lub wyższej, pozwala na korzystanie z technologii HCE służącej do wykonywania płatności zbliżeniowych. Dzięki technologii HCE informacje niezbędne do dokonania transakcji będą się znajdować w bezpiecznym miejscu na serwerach Banku, z którym aplikacja może się łączyć.

7. Aplikacja dla systemu iOS i telefonów 5s lub nowszych, pozwala na korzystanie z technologii Touch ID służącej do sprawdzania tożsamość użytkownika na podstawie jego linii papilarnych. Technologia Touch ID ułatwia logowanie się do aplikacji wykorzystując Pin Mobile. Całość danych biometrycznych znajduje się po stronie dostawcy urządzenia (Apple). Bank nie przechowuje żadnych danych biometrycznych.

8. Aplikacje mobilne nie przechowują żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika aplikacji, nie przechowuje danych pozwalających na uwierzytelnienie w serwisie, ani danych klientów Banku dostępnych po zalogowaniu. Anonimowe dane dotyczące aktywności użytkowników w Aplikacjach mobilnych mogą być przetwarzane przez Bank do celów statystycznych.

9. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych w związku z usługą Zakupy Mobilne zawiera Regulamin usługi Zakupy Mobilne dostępny w aplikacji 'Santander mobile' (po uruchomieniu Aplikacji: Bilety, Parkingi, Zakupy -> Profil -> Regulamin).

10. Bank nie posiada dostępu do danych osobowych podanych na wniosku o ubezpieczenie Na Podróż. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych w związku z ubezpieczeniem Na Podróż zawiera Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. w zakresie zawierania umów ubezpieczenia Na Podróż dostępny w aplikacji Santander mobile (po uruchomieniu w Aplikacji: Ubezpieczenie Turystyczne).

11. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności nie instaluj Aplikacji lub ją odinstaluj.

11. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie.

13. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa
telefon: 1 9999
email: kontakt@santander.pl